niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

36 miejsce spośród 781 wniosków złożonych z całego kraju, to dość wysoka lokata na liście rankingowej, na której znalazło się koneckie Technikum nr 2 w Końskich, uczestnicząc w projekcje Erasmus +. Pełna nazwa projektu brzmi: „Mobilność uczniów i kadry Technikum nr 2 w Końskich – podstawą wysokiej jakości kształcenia zawodowego”. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w związku z realizacją przez FRSE Programu Erazmus +. Kształcenie i szkolenia zawodowe. Akcja: Mobilność osób uczących się i pracowników.

 

16 uczniów z II i III klas fryzjerskich oraz technikum budownictwa, przez 14 dni odbyło praktykę zawodową w Niemczech, gdzie pogłębiali swe umiejętności zawodowe i jednocześnie poznawali tamtejszy rynek pracy. Oprócz uczniów w projekcje udział wzięło również 4 nauczycieli, którzy przez 8 dni uczestniczyli w szkoleniu Job Shadowing.

„Dziękuję za słowa podziękowania przekazane przez Pana dyrektora, skierowane w stronę Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego w Końskich. To z pewnością dobrze spożytkowane fundusze, sprzyjające pogłębianiu umiejętności praktycznych uczniów i kadry nauczycielskiej. Mam nadzieję, że kolejne odsłony programu okażą się równie udane” - podkreślała Dorota Duda – członek Zarządu Powiatu.

Szerzej o samym projekcje i jego realizacji mówiła jego koordynatorka Katarzyna Rybińska. Jak mogliśmy usłyszeć w ramach projektu uczniowie mieli również wspaniałą okazję do zwiedzenia takich miast, jak: Berlin, Drezno i Lipsk, o czym sami nam opowiedzieli podczas przygotowanej prezentacji multimedialnej.