niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Historia nie oszczędzała jej dziejów, ale mimo to istnieje 100 lat. W piątek 17 listopada odbyły się uroczystości jubileuszowe Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Czermnie,  w których uczestniczyli zarówno absolwenci, jak również przedstawiciele władz wojewódzkich, marszałkowskich, powiatowych, gminnych, oświatowych oraz mieszkańcy. Pierwszym akcentem uroczystości był „Polonez”, który odtańczyli uczniowie szkoły. Następnie odśpiewano hymn narodowy, po czym głos zabrała obecna dyrektor Marianna Grażyna Michalska.

 

 „Dzisiejsze spotkanie przywołuje przepiękne wspomnienia minionych lat szkolnych, skłania do refleksji nad mijającym czasem, ale także motywuje do podejmowania działań, doskonalących proces kształcenia i wychowania. Pamiętajmy, że szkoła to nie tylko mury, ale przede wszystkim ci, którzy tworzą jej społeczność” - zaznaczała Marianna Grażyna Michalska.

Historia czermińskiej szkoły zaczyna się od jesieni 1917 roku. To właśnie wtedy dzięki inicjatywie i staraniom ks. proboszcza Władysława Tytko zostaje powołana przez Komisję Szkolną Ziemi Radomskiej szkoła w Czermnie. Pracowało w niej  zaledwie 2 nauczycieli, uczących wszystkich 209 uczniów w trzech oddziałach. Tablica szkolna i piec oraz kilka ławek stanowiły początkowe wyposażenie klasy. W okresie międzywojennym przez blisko 9 lat budowano nową szkołę, a pierwsze zajęcia w nowym budynku odbyły się już w 1934 roku. Przed wybuchem II wojny światowej mury szkoły opuszczało corocznie około 300 uczniów. Od listopada 1939 roku szkoła została przemianowana przez okupanta na Polnische Volkschule.

Jeszcze przed oficjalnym zakończeniem wojny, bo w lutym 1945 roku placówką kieruje Włodzimierz Rogoziński. Rekordową frekwencję uczniów, która jest wynikiem dotychczas najwyższym, przynoszą lata 1946/1947, gdzie do placówki uczęszczało 456 osób. W 1966 roku szkoła zajmuje 4 miejsce w województwie kieleckim i 48 w kraju pod względem wyników nauczania spośród 1000 szkół w całej Polsce. W 1985 roku dochodzi do tragicznego pożaru szkoły, który wiąże się z kapitalnym remontem przez kolejne 3 lata. Od 2017 roku szkoła przekształcona zostaje w 8 – letnią szkołę podstawową.

 

„To wspaniały jubileusz, który swymi korzeniami sięga 1917 roku. Czermińska szkoła w czasie swojego istnienia napotykała na wiele trudności i niebezpieczeństw, ale potrafiła je przezwyciężyć i dziś dalej z powodzeniem wypełnia swoją misję i służy naszej społeczności” - podkreślał Bogdan Soboń – starosta, któremu towarzyszyła Dorota Duda – członek Zarządu Powiatu, Marian Król – przewodniczący Rady Powiatu oraz radni.

Na pamiątkę uroczystości organizatorzy przygotowali okolicznościową tablicę, upamiętniającą jubileusz. Wśród jej fundatorów znaleźli się: absolwenci, nauczyciele, rodzice oraz uczniowie. Na uroczystej gali nie zabrakło jednego z najstarszych absolwentów czermińskiej podstawówki 96 – letniego Stefana Wilkowskiego, który z rąk obecnej dyrektor szkoły otrzymał kwiaty. Przekazane zostały okolicznościowe życzenia w imieniu wojewody i marszałka. W uroczystości udział wzięła Agata Binkowska – członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. Obchody swą obecnością uświetniła również delegacja ukraińska. Uczniowie szkoły zainspirowani powieścią „Quo vadis”, przygotowali występ artystyczny.