niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Niewielka wieś Zychy, leżąca w powiecie koneckim, była w 1939 roku miejscem, gdzie stacjonował i organizował swe oddziały major Henryk Dobrzański – „Hubal”. W połowie października gajówka Jana Barana stała się centrum ruchu oporu w naszym kraju. Dziś władze samorządowe organizują uroczystości patriotyczne pod pomnikiem, upamiętniającym pobyt majora Dobrzańskiego we wsi Zychy oraz mieszkańców, udzielających pomocy hubalczykom.

Młodzież szkolna, harcerze, samorządowcy z gminy Radoszyce, z powiatu i województwa, a także poczty sztandarowe i mieszkańcy okolicznych miejscowości składają hołd tym, dzięki którym mamy wolną Polskę. Niezależnie od pogody pod pomnik przybywają licznie delegacje ze szkół i instytucji, bowiem pamięć o bohaterach powinna być wiecznie żywa. Powiat konecki w dniu 29 października 2017 r. reprezentowała Dorota Duda, członek Zarządu Powiatu.