niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Pod hasłem MŁODZIEŻ – RODZINA – SZKOŁA - SAMORZĄD przebiegała konferencja szkoleniowa w ZSP Nr 1 w Końskich, w której uczestniczyli przedstawiciele samorządu powiatowego, placówek oświatowych. Konferencję otworzyła Beata Jakubowska, dyrektor placówki, wyrażając nadzieję, że szkolenie pozwoli w szerszy i bardziej wielostronny sposób spojrzeć na młodych ludzi, niestety często uważanych przez dorosłych jako niepokorna i trudna młodzież.

 

Albin Wróblewski, trener realizujący szkolenie na zlecenie Fundacji Wychowanie i Profilaktyka prezentował siedem dźwigni skutecznej profilaktyki jako podstawy lokalnej strategii wspierania rozwoju młodzieży. Przybył on do Końskich na zaproszenie starosty koneckiego Bogdana Sobonia.

Celem konferencji było zapoznanie uczestników z wiedzą i rekomendacjami, które można bezpośrednio wykorzystać do tworzenia skutecznych działań w obszarze wspierania młodzieży i rozwijania czynników chroniących.

W spotkaniu obok pedagogów szkolnych, wychowawców, nauczycieli, uczestniczyli też: Dorota Duda, członek Zarządu Powiatu, Krzysztof Stachera, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia, Urszula Przygodzka, wicedyrektor PCPR Końskie.