niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

- Nie mogło na niej zabraknąć pierwszej dziecięcej drużyny pożarniczej w województwie świętokrzyskim – Małych Strażaków ze Stąporkowa – mówią strażacy ochotnicy, którzy mocno kibicują dzieciakom i pielęgnują w nich wartości bycia pomocnym, społecznie potrzebnym. Cała uroczystość rozpoczęła się od przemarszu drużyn z wieruszowskiego rynku na stadion przy akompaniamencie orkiestr strażackich. Po uroczystym apelu i oficjalnym otwarciu imprezy rozpoczęły się konkursowe zmagania.

 

Do olimpiady przystąpiły 32 drużyny zgłoszone przez 24 jednostki OSP z całej Polski, w tym dwie ze Stąporkowa. Zawodnicy startowali w czterech konkurencjach według niestandardowego regulaminu przygotowanego przez organizatorów, zaakceptowanego przez Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Pierwszą konkurencją był pokaz musztry. Następnie druhowie pokonywali sztafetę pożarniczą. Trzecią konkurencją było ćwiczenie bojowe „na mokro”, a czwarta konkurencja to ćwiczenie bojowe z sikawką. Obie drużyny zgłoszone przez Miejską Ochotniczą Straż Pożarną w Stąporkowie spisały się znakomicie, ustanawiając rekordy w poszczególnych konkurencjach.

 

Po zakończeniu zawodów sędzia główny podsumował całodzienne zmagania i ogłosił wyniki. Jednogłośną decyzją wszystkie drużyny startujące w zawodach zajęły 1. miejsce. Każda z drużyn otrzymała puchar, pamiątkową statuetkę, dużego pluszowego misia, medale, limitowaną wersję hełmów, plecaki i torby z gadżetami. Nagrody ufundował Waldemar Pawlak, prezes Zarządu Głównego ZOSP RP. Wyjazd na olimpiadę został w całości sfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego i rodziców Małych Strażaków. Miejska OSP Stąporków składa podziękowania dla: Agaty Binkowskiej - członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Starostwa Powiatowego w Końskich, Jarosławowi Młodawskiemu, Kamilowi Zielińskiemu i Mariuszowi Baranowi za przygotowanie Małych Strażaków do olimpiady, rodzicom Małych Strażaków za czynne uczestnictwo w wyjeździe i jego współfinansowanie.