niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

W czwartek 25 kwietnia br. w siedzibie Państwowego Instytutu Geologicznego w Kielcach (Oddział Świętokrzyski) odbyła się uroczystość wręczenia nagród dla laureatów półfinałów XXV Ogólnopolskiego Konkursu Geologiczno-Środowiskowego „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro” pn. „Na krańcach Ziemi”. Konkurs ten, organizowany na obszarze całej Polski, przeprowadzany jest w dwóch kategoriach: plastycznej dla uczniów klas IV, V, VI szkół podstawowych oraz wiedzy geologicznej z podziałem na uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

W części plastycznej uczestnicy musieli przygotować pracę pn. „Na krańcach Ziemi”, czyli zwizualizować swoją wędrówkę na krańce Ziemi, które nas najbardziej intrygują. Do Instytutu wpłynęło aż 431 prac z dwóch województw: świętokrzyskiego i łódzkiego, z których jury wybrało 7 laureatów - I, II, III miejsce oraz 4 wyróżnienia. Jedno z tych wyróżnień dostał uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 w Końskich – Hektor Kij, którego opiekunem była nauczycielka plastyki Monika Jańczyk. W tej części jury przyznało także jedną pozaregulaminową nagrodę dla Oliwii Kucharskiej - uczennicy Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Rudzie Malenieckiej, której opiekunem była Wioletta Flejterska.

W części teoretycznej wzięło udział 16 uczniów ze szkół podstawowych oraz 31 z ponadpodstawowych. Tu na podium dominowali uczniowie z terenu powiatu koneckiego.

W teście wiedzy na poziomie podstawowym laureatami zostali: Zuzanna Makuch – I miejsce, Alicja Mularczyk – II miejsce – obydwie z Zespołu Placówek Oświatowych w Rudzie Malenieckiej pod opieką Wioletty Flejterskiej oraz Zuzanna Supierz – III miejsce ze Szkoły Podstawowej w Kapałowie z opiekunem Kazimierzem Relidzyńskim.

Z kolei w teście wiedzy na poziomie ponadpodstawowym wygrała Natalia Batóg, a III miejsce zajął Michał Nowak – obydwoje z II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich (opiekun Wioletta Flejterska). Wyróżnienie zaś przypadło Bartoszowi Zawadzkiemu, którego opiekunem była Jolanta Gad – także z II LO w Końskich.

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Marian Wikiera