niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

We wtorek 16 maja br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Końskich odbyło się spotkanie informacyjne pn. „Własna firma – krok po kroku”. Organizatorem konferencji był Powiatowy Urząd Pracy w Końskich. Szkolenie adresowane było do wszystkich osób zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej oraz pozyskaniem jednorazowych środków na jej rozpoczęcie.

W spotkaniu udział wzięli Starosta Konecki Grzegorz Piec oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Jacek Werens wraz ze swoim zastępcą Marcinem Latańskim, a także doradcy zawodowi PUP: Dagmara Milczarz i Anna Owczarczyk, którzy podczas spotkania przekazali cenne wskazówki dotyczące zakładania i prowadzenia własnej firmy. Omówiono formalne aspekty związane z ubieganiem się o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wypełnianiem wniosku i załączników oraz procedurą ich rozpatrywania. W spotkaniu wzięli także udział przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Końskich: Kierownik Inspektoratu - Jerzy Jakubowski, Robert Kucharski oraz Aldona Barańska, którzy przybliżyli tematykę formalności związanych ze zgłoszeniem działalności gospodarczej do ubezpieczeń społecznych i opłacaniem składek. Swoją prelekcję zaprezentowali także pracownicy Urzędu Skarbowego w Końskich: Magdalena Karasińska, Sabina Sorbian oraz Robert Pałgan, którzy opowiedzieli o rejestracji działalności gospodarczej oraz o wyborze formy opodatkowania.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Udział w wydarzeniu był bezpłatny.

Beata Kij