niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Już w niedzielę 28 maja w Rudzie Malenieckiej o godz. 11.00 odbędą się zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Nad przygotowaniem i sprawnym przebiegiem zmagań czuwają przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej. W poniedziałek 15 maja w siedzibie Powiatowej Komendy PSP odbyło się spotkanie organizacyjne z udziałem starosty Grzegorza Pieca pełniącego jednocześnie obowiązki prezesa Zarządu Powiatowego OSP RP i komendanta powiatowego PSP Ryszarda Stańczaka. Omówione zostały kwestie organizacyjne ze szczególnym zwróceniem uwagi na przestrzeganie zapisów regulaminu, przebieg poszczególnych konkurencji i nagród dla zawodników.

W zawodach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych będą brały udział dzieci i młodzież w przedziale wiekowym od 10 do 16 lat. Swój udział na ten moment zapowiedziało 12 ekip pragnących w przeszłości zostać strażakami.

Adam Kubka