niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

W piątek 27 stycznia w gościnnych progach Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich po długiej, bo aż trzyletniej przerwie, spowodowanej pandemią koronawirusa, odbyło się tradycyjne spotkanie samorządowców z powiatu koneckiego. Gospodarzem spotkania był Zarząd Powiatu Koneckiego ze starostą Grzegorzem Piecem na czele. Spotkanie poprowadzili Beata Jakubowska -dyrektor ZSP nr 1 w Końskich oraz Krzysztof Stachera – naczelnik Wydziału Oświaty, Polityki Społecznej i Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Końskich. Zainaugurował je i wzruszył zebranych swoim występem wokalnym ukraiński, dziecięcy zespół Dreamers prowadzony przez Kristinę Matvienko. Następnie prowadzący oficjalnie powitali zaproszonych gości.

Na spotkanie przybyli przedstawiciele gmin z terenu powiatu koneckiego: Marcin Zieliński – wiceburmistrz Miasta i Gminy Końskie, Michał Pękala – burmistrz Miasta i Gminy Radoszyce, Dorota łukomska – Burmistrz Miasta i Gminy Stąporków, Jerzy Duda – wicewójt Gminy Smyków, Robert Wielgopolan wójt Gminy Słupia Konecka oraz Leszek Kuca wójt Gminy Ruda Maleniecka oraz radni Rady Miasta i Gminy Końskie, a także dyrektorzy i kierownicy jednostek. Nie zabrakło parlamentarzystów Marzena Okły – Drewnowicz i Mariusza Goska. Władze wojewódzkie reprezentował Andrzej Pruś – przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz Agata Binkowska – radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Powiat Konecki reprezentowali: starosta Grzegorz Piec, wicestarosta Wiesław Skowron, członkowie Zarządu Powiatu Jarosław Staciwa i Dariusz Banasik, Przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Kowalczyk oraz radni powiatowi: Lilla Brożyna, Dorota Duda, Danuta Leśniewicz, Michał Cichocki, Bogdan Soboń, Marian Król, Wojciech Owczarek, Grzegorz Jóźwik, Marian Domagała.

Starosta Grzegorz Piec wraz z przewodniczącym Zbigniewem Kowalczykiem podziękowali wszystkim, jednostkom, organizacjom samorządowym i rządowym za realizacje wspólnych przedsięwzięć oraz wsparcie w trudnym czasie. Włodarzom ośmiu, tworzących powiat gmin, wręczone zostały okazjonalne dyplomy oraz kwiaty jako wyraz podziękowania za współpracę.

Władze powiatu uhonorowały także aktywnych przedstawicieli powiatowej młodzieży, którzy angażowali się w liczne akcje charytatywne oraz godnie reprezentowali powiat. Dyplomy otrzymali: Gabriela blok z ZSP nr 2 w Końskich, Julita Wiaderna z ZSP nr 1 w Końskich, Kacper Maślak z ZSP w Stąporkowie, Olaf Młodziński z II LO w Końskich, Julia Strojewska z ZSP nr 3 w Końskich, Tamara Trepczyńska ze SOS-W w Baryczy oraz Wiktoria Czyżewska z I LO w Końskich.

Młodzież również uatrakcyjniła spotkanie występami artystycznymi. Na scenie pojawił się zespół muzyczny pn. „O.T.U”, który tworzą uczniowie ZSP nr 1 w Końskich oraz teatr „Lustro” z II LO działający pod opieką Ewy Paszyńskiej - nauczyciela języka polskiego.

Agnieszka Krakowiak