niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Wybierając szkołę o profilu wojskowym, wybieramy także sprawność fizyczną. Tu sport, to nieodzowny i niezmiernie ważny element wpływający na całokształt kształcenia, być może przyszłego żołnierza. Dlatego też, w tych placówkach, systematycznie prowadzone są zarówno szkolenia, jak i sprawdziany, w postaci chociażby zawodów sportowo-sprawnościowych, które jednocześnie pokazują, na jakim poziomie umiejętności obecnie znajdują się młodzi adepci klas mundurowych.

Taki sprawdzian odbył się 25 stycznia 2023 roku w ZSP nr 1 w Końskich, gdzie istnieją klasy o profilu wojskowym. Przed uczniami postawiono zadania w postaci sprawdzenia ich umiejętności w strzelaniu, sprawności fizycznej i udzielaniu pomocy medycznej na polu walki. Zawody odbyły się pod honorowym patronatem starosty koneckiego – Grzegorza Pieca, a wśród gości obserwujących manewry młodzieży znaleźli się m.in.: wicestarosta – Wiesław Skowron, Jarosław Staciwa – członek Zarządu, Jarosław Molisak – płk z Centrum Rekrutacji Ośrodka Zamiejscowego w Kielcach, Beata Jakubowska – dyrektor ZSP nr 1 w Końskich oraz Marian Wikiera i Krzysztof Stachera – naczelnicy wydziałów ze Starostwa Powiatowego w Końskich. 

„Cieszę się, że powiat konecki ma taką młodzież, która być może zasili w niedalekiej przyszłość kadry Wojska Polskiego. Życzę wam wszystkim wytrwałości w dążeniu do celu i doskonalenia wszelkich umiejętności przekazywanych przez waszych nauczycieli” – podkreślał otwierając zawody starosta – Grzegorz Piec.

Nad przebiegiem rywalizacji czuwał Witold Fitas – opiekun i nauczyciel klas mundurowych, któremu jak wiemy z wcześniejszych tego typu zawodów, nic nie umknie uwadze. Uczniowie podzieleni zostali na trzy grupy, a maksymalny czas na wykonanie 3 zadań z poszczególnych konkurencji zaplanowano maksymalnie na 50 minut.

„Nasze dzisiejsze zawody są pewnym sprawdzianem nad tym, co do tej pory udało nam się wypracować i co możemy jeszcze udoskonalić. To bardzo ważny i potrzebny element kształcenia naszej młodzieży” – zaznaczał Witold Fitas.

Paweł Kubiak