niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

27 października b.r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie, odbyła się konferencja podsumowująca projekt, realizowany wspólnie ze szkołą partnerską w Rumunii. Warto podkreślić, iż szkoła w Stąporkowie jest jedną z trzech szkół w województwie świętokrzyskim, które otrzymały wsparcie ze środków UE, na realizację projektu. W ramach upowszechniania projektu w środowisku lokalnym, na konferencję przybyli zaproszeni goście: Dorota Łukomska – Burmistrz Stąporkowa, Renata Doniecka – przedstawicielka Wydziału Polityki Społecznej Oświaty i Zdrowia -  Starostwa Powiatowego w Końskich, reprezentanci Nadleśnictwa Stąporków, dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie z lokalnych szkół oraz rodzice.

W konferencji udział wzięli także przedstawiciele lokalnych mediów: TKN24 z Końskich. W wydarzeniu, uczestniczyli także nauczyciele, pracownicy szkoły oraz uczniowie. Ogromną niespodzianką był udział koordynatora ze szkoły w Rumunii - Cristiny Campean, z którą połączyliśmy się online. Wszystkich zebranych, powitała Hanna Rzepka – dyrektor szkoły, przedstawiła główne informacje dotyczące projektu. Projekt organizowany był przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji PO WER – Ponadnarodowa mobilność Uczniów i miał na celu podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie wielojęzyczności, technologii cyfrowych oraz rozwoju osobistego i społecznego wśród uczniów, poprzez pokazanie różnic i podobieństw z zakresu kultury i przyrody Polski i Rumunii.

Następnie Dyrektor oddała głos uczniom prowadzącym konferencję: Julii Gębskiej oraz Filipowi Kosierkiewiczowi. W czasie konferencji, grupa 20 uczniów uczestniczących w projekcie podzieliła się swoimi wrażeniami, miłymi i niezapomnianymi wspomnieniami. Uczestnicy, przedstawili prezentacje multimedialne, które zawierały zdjęcia z wszystkich wydarzeń całej mobilności. O każdym dniu pobytu w Rumunii opowiedziały uczennice: Oliwia Korkowska oraz Dagmara Bednarczyk. Uczennice: Olga Telecka oraz Wiktoria Zbróg zaprezentowały prezentację multimedialną zawierającą odpowiedzi na pytania: jakie korzyści dał mi udział w projekcie? i czym dla mnie był projekt? Odpowiedzi zamieszczone na poszczególnych slajdach zawierały myśli uczestników projektu skopiowane z dzienniczków prowadzonych w czasie mobilności. Swoimi wrażeniami podzieliła się także kadra projektu: Hanna Rzepka, Dorota Fitas – koordynator i autor projektu, Anna Misiowiec – autor projektu, Karolina Ścisłowicz – Pluta i Edyta Grabowska. Dla wszystkich, udział w projekcie był wyzwaniem, ale także nowym i ciekawym doświadczeniem. Podczas konferencji, młodzież zaśpiewała popularne polskie piosenki, które prezentowali w Rumunii, a były to: „W moim ogródecku” oraz „Janicek’.

W czasie konferencji zostały rozdane produkty mobilności mające na celu upowszechnianie rezultatów projektu. Były to: kalendarze, śpiewniki zawierające pieśni polskie i rumuńskie, notesiki i długopisy. Wystrój sali, w której odbywała się konferencja stanowiła wystawa zdjęć z całej mobilności oraz plakatów. Plakaty, przedstawiały rezultaty projektu. Autorom najlepszych prac wręczone zostały pamiątkowe książki. Na podsumowanie konferencji uczniowie zatańczyli poloneza, którego również prezentowali w szkole partnerskiej.

Na zakończenie, Renata Doniecka odczytała podziękowania i gratulacje od wicestarosty koneckiego - Wiesława Skowrona – który nie mógł wziąć udziału w konferencji. Młodzież, uczestnicząca w projekcie otrzymała od Dyrektor rumuńskie czekolady, notesiki i długopisy. Podjęty temat projektu: „Podobni, a jednak inni – skarby kultury i przyrody Polski i Rumunii” utwierdził wszystkich uczestników projektu oraz konferencji w przekonaniu, iż jesteśmy nierozerwalną częścią przyrody, to wśród niej dorastamy, uczymy się żyć i kochać, a wszystko to w połączeniu z kulturą, historią i tradycją.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie