niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Świat bez barier, jak pięknie brzmią te słowa. Niestety, choć sytuacja z roku na rok idzie w dobrym kierunku i bariery dla osób niepełnosprawnych są sukcesywnie niwelowane, to wciąż jeszcze istnieją. Dlatego wydaje się, że istotnym kluczem do ich coraz szerszego pozbywania się z naszego otoczenia, jest zarówno chęć, ale i ochota do współpracy, aby zmieniać ten stan rzeczy.

„Dzisiaj dostrzegamy wiele działań na rzecz osób niepełnosprawnych, których ograniczenia związane są z wieloma schorzeniami i ograniczeniami.

Wciąż jednak istnieją problemy w tej materii i czynnik społeczny, a więc zarówno bieżące monitorowanie potrzeb przez obywateli danej społeczności, jak i chęć wsłuchiwania się w potrzeby i spostrzeżenia środowiska osób niepełnosprawnych ma tu duże znaczenie. O ile bariery architektoniczne są dostrzegane w pierwszej kolejności i uważam, że to bardzo dobrze, to inne ograniczenia wydają się być prawie zupełnie zapomniane, czy jak kto woli niezauważalne. Mam tu na myśli szczególnie dysfunkcje związane z narządami wzroku i słuchu. Oczywiście inna jest sytuacja w większych miastach, a inna w miejscowościach takich, jak Końskie. Potrzeby są, ale brakuje nam zintensyfikowanych działań na rzecz szeroko rozumianego środowiska osób niepełnosprawnych. Jako dobry przykład zrozumienia i wsłuchania się w problematykę można posłużyć się działaniami w Starostwie Powiatowym w Końskich, gdzie już zastosowano liczne rozwiązania sprzyjające osobom niepełnosprawnym. Wspomniany urząd ma już  windę, dzięki której możemy dotrzeć do każdego pokoju. Jest ścieżka prowadząca z polami uwagi, która prowadzi wprost do biura rejestracji i jest przeznaczona dla osób z dysfunkcją wzroku. W całej przestrzeni budynku mile widziani są niepełnosprawni z psem przewodnikiem, o czym informuje nas tabliczka z nadrukiem brajla, a ostatnio zamontowano specjalne krzesło do ewakuacji dla osób niepełnosprawnych. Dlatego można powiedzieć, że wspomniany urząd jest już w dużej mierze przyjazny osobom niepełnosprawnym i warto brać dobry przykład i starania wielu osób mających na uwadze potrzeby tego środowiska. Dziękuję za te wszystkie działania” – podkreślał w rozmowie z nami Paweł Kubiak – przewodniczący Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, który już podjął kolejne działania w tej materii i ma nadzieję, że uda się je zrealizować.

Adam Kubka