niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

W dniu 26 października, w sali konferencyjnej starostwa powiatowego odbyło się spotkanie zarządu oddziału terenowego PCK w Końskich z opiekunami szkolnych kół PCK. W wydarzeniu uczestniczył również starosta konecki Grzegorz Piec, który wręczył nauczycielom aktywnie propagującym wśród młodzieży szkolnej, ideę PCK i honorowego krwiodawstwa pamiątkowe upominki. Prezes koneckiego oddziału terenowego dr Marek Werens podkreślił rolę jaka pełnią szkolni opiekunowie w propagowaniu tych idei i rozwoju struktur PCK. Jak wspomniał dr Werens Powiat Konecki wspiera finansowo działalność prozdrowotną, przeznaczając również środki na działalność statutową i na nagrody w konkursach organizowanych przez PCK.

W mijającym roku nasz oddział PCK oprócz standardowych działań jak w latach ubiegłych organizował również pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy.

Jak powiedział Paweł Szemberg, słowa podziękowania należy skierować do Zakładu Cukierniczego „Waligórski”, który wspiera działalność PCK, a tym razem zafundował słodki poczęstunek dla uczestników spotkania.

Adam Kubka