niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

25 października 2022 r. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozowie została zorganizowana uroczysta zbiórka, podczas której wręczone zostały promesy dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatu koneckiego. Otrzymali je młodzi strażacy z Modliszewic, Rudy Malenieckiej, Stąporkowa, Kozowa, Fałkowa, Królewca, Miedzierzy, Radoszyc, Wilczkowic, Bedlna, Gowarczowa, Lipy oraz Czermna.
Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Świętokrzyskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Krzysztofowi Cioskowi przez dowódcę MDP mł. kpt. Jacka Sudera.

Na wręczenie promes przybyli również: Wojewoda Świętokrzyski - Zbigniew Koniusz, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego - Andrzej Bętkowski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Końskich - Grzegorz Piec, Komendant PSP Końskich - mł. bryg. Ryszard Stańczak oraz prezesi OSP w których funkcjonują MDP.

Wymienionym wyżej drużynom z naszego powiatu przekazano łącznie kwotę 90 513 zł.  które zostaną wykorzystane na zakup sprzętu, umundurowania i wyposażenia osobistego oraz sprzętu teleinformatycznego wykorzystywanego w procesie szkolenia członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. 
Środki pozyskane dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych decyzją premiera RP Mateusza Morawieckiego rozdysponowano z rezerwy ogólnej budżetu państwa. W skali kraju jest to 25 milionów złotych, z czego do województwa świętokrzyskiego trafi łącznie ponad 860 tysięcy złotych. Dzięki tej inicjatywie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze będą mogły jeszcze w tym roku przeznaczyć znaczne środki na zakup sprzętu oraz doposażenie osobiste.

Trzeba wiedzieć, że Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze to komórki organizacyjne jednostek OSP. Ich celem jest zainteresowanie młodzieży działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowanie jej do bezinteresownej służby w szeregach Ochotniczych Straży Pożarnych. Członkami tych drużyn mogą być dziewczęta i chłopcy w wieku do 18 lat. Do zadań MDP należy m.in. udział w zapobieganiu pożarom przez oddziaływanie na lokalne środowisko w celu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, a także podnoszenie wiedzy i umiejętności swoich członków w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej. Celem MDP jest również organizowanie działalności kulturalno-oświatowej w środowisku z uwzględnieniem problematyki ochrony przeciwpożarowej, rozwijanie sprawności fizycznej członków przez uprawianie różnych dyscyplin sportowych oraz turystyki. Dodatkowo wśród zadań MDP wymienić należy także podejmowanie i realizację zadań pożytecznych dla ochrony przeciwpożarowej, a także działalność w ramach wolontariatu.

Marian Wikiera