niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

14 kwietnia 2016 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im Stanisława Staszica w Stąporkowie odbyło się XVII Powiatowe Sympozjum Ekologiczne. Tematyką spotkania było hasło " Eko-Życie". Nawiązywało ono do realizowanego przez szkołę we współpracy ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach, programu  „Rusz się po zdrowie", który ma na celu propagowanie zachowań prozdrowotnych. Wszystkich przybyłych gości powitała Hanna Rzepka dyrektor szkoły. Następnie uczniowie ZSP w Stąporkowie: Olga Stachura III LO i Kamil Kołodziejczyk III LO przedstawili prezentację multimedialną na temat: „Nowoczesny wymiar ekologicznego życia”.

Głównym prelegentem tegorocznego sympozjum był pan dr Łukasz Baratyński - prodziekan Wydziału Prawa, Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, który wygłosił prelekcje na temat: „Czyste środowisko a jakość życia - uregulowania międzynarodowe". Dzięki niej uczestnicy sympozjum mieli możliwość poznania kierunków rozwoju prawa w dziedzinie ochrony środowiska nie tylko w Polsce, ale także w całej Europie. Zachętą do podjęcia trudu aktywnego trybu życia był pokaz tańca nowoczesnego, w wykonaniu Między - klasowego Zespołu Tańca ze ZSP im. Stanisława Staszica w Stąporkowie w składzie: Ilona Rurarz, Julia Pytel, Klaudia Chelińska, Aleksandra Polakowska, Estera Kołodziej, Emilia Jedynak, Marcelina Pałosz. Dziewczęta do występu przygotowała pani Monika Grabusińska. Kolejnym punktem sympozjum było podsumowanie XVII edycji Powiatowego Konkursu Wiedzy Ekologicznej. Na etap powiatowy wpłynęły 22 prace. Ze szkół podstawowych zakwalifikowano 16 uczniów, ze Szkół Gimnazjalnych 6 uczniów. Ze Szkół Ponadgimnazjalnych wzięło udział 15 uczestników. Jury w składzie: Przewodniczący Paweł Kupis oraz członkowie – Izabela Skrzynecka  i Marcin Wiaderny ze Starostwa Powiatowego w Końskich dokonało oceny prac i wyłoniło laureatów.

Wyniki konkursu:

Szkoły podstawowe:

1. Ewa Jakóbczyk - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Końskich

2. Martyna Stępień - Szkoła Podstawowa w Radoszycach

3. Marta Kowalska -  Szkoła Podstawowa w Radoszycach

4. Maria Kurcbart -  Szkoła Podstawowa Nr 1 w Stąporkowie

5. Justyna Karczewska -  Szkoła Podstawowa w Wólce

 

Szkoły gimnazjalne:

1. Weronika Maleszak - Gimnazjum w Miedzierzy

2. Bartłomiej Siek - Publiczne Gimnazjum w Stąporkowie

3. Marta Zielińska - Gimnazjum Nr 2 w Końskich

4. Maria Balińska - Publiczne Gimnazjum w Rudzie Malenieckiej

5. Kamila Boruń - Gimnazjum w Stadnickiej Woli

5. Dominika Matynia - Publiczne Gimnazjum w Gowarczowie

 

Szkoły ponadgimnazjalne:

1. Agnieszka Kowalczyk - I Liceum Ogólnokształcące w Końskich

2. Julia Pytel - Liceum Ogólnokształcące w Stąporkowie

3. Krystian Skrobisz - I Liceum Ogólnokształcące w Końskich

4. Aleksandra Cieszkowska - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3

5. Ilona Rurarz - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie

 

Wszyscy uczestnicy Konkursu zostali obdarowani nagrodami książkowymi ufundowanymi przez Starostwo Powiatowe w Końskich, które wręczył Krzysztof Stachera – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Końskich.

W czasie Sympozjum dokonano podsumowania konkursu plastycznego na plakat profilaktyczny „Żyjmy zdrowo bez nałogów” w ramach projektu „Zimą zdrowo na sportowo”. Projekt realizowany był w okresie od 18.01.2016 r. do 31.03.2016 r. w formie powierzenia realizacji zadania publicznego przez Urząd Miasta i Gminy w Stąporkowie. W czasie pięciu lat realizacji ww. projektu ponad 200 uczniów nauczyło się bezpłatnie jeździć na nartach, z czego 32 w roku bieżącym. Wyniki konkursu plastycznego:

1 miejsce – Aleksandra Polakowska I LO

Wyróżnienie – Anita Rusin I LO, Aleksandra Szcześniak I LO, Kinga Wrona I LO.

Sympozjum zostało zorganizowane przez panią Edytę Grabowską nauczycielkę biologii w ZSP w Stąporkowie. Sympozjum poprowadzili uczniowie: Agata Sobusiak II LO i Wiktor Bała II LO. Za oprawę techniczną sympozjum odpowiedzialni byli: Grzegorz Lasota i Grzegorz Mołdawa uczniowie z klasy III T. Dekorację sali przygotowali uczniowie: Angelika Maślanka, Dominika Baran, Aleksandra Jura, Agata Sobusiak, Edyta Markowska, Piotr Stąpień, Piotr Gębski, Michał Stępień, Bartłomiej Szkurłat, Paweł Kołodziejczyk, Seweryn Majewski. Przybyłych gości witali przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego: Agata Nowek, Paweł Fitas, Grzegorz Teper.

Opracowanie: ZSP im. Stanisława Staszica w Stąporowie