niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

W sobotnie popołudnie, 11 września 2021 r. Starostwo Powiatowe w Końskich zorganizowało, zgodnie z polską tradycją, coroczne święto plonów. Organizatorzy w ten sposób chcieli docenić trud i wysiłek wszystkich, którzy zapewniają mieszkańcom naszego powiatu bezpieczeństwo na poziomie podstawowym, a zarazem niezbędnym, dbając by nie zabrakło na naszych stołach chleba. Tegoroczne Święto Plonów rozpoczęło uroczyste nabożeństwo, celebrowane przez ks. prałata Andrzeja Zaparta oraz ks. Pawła Piwowarczyka. Następnie można było wysłuchać koncertu Parafialnej Orkiestry Dętej „Perły Wincentego” z Odrowążka i podziwiać wieńce dożynkowe, symbolizujące wysiłek rolników, obfitość i piękno naszej ziemi.

Wieńce zaprezentowały Koła Gospodyń Wiejskich: z Przybyszów, „Gatniczanki” z Gatnik, z Wólki, „Wąsowianki” z Wąsosza oraz ze Sworzyc (w formie kosza), a także Gmina Końskie (wieniec przygotowany przez KGW „AleBabki” w Wincentowie) i Sołectwo Pijanów. Uroczystość dożynkową poprowadzili: Przewodnicząca Powiatowej Rady Kół Gospodyń Wiejskich Justyna Rupniewska i Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Końskich Krzysztof Stachera. Gospodarz Dożynek Powiatowych 2021 – Starosta Konecki  Grzegorz Piec przywitał, przybyłych bryczką, Starostów Dożynkowych, rolników – Panią Elżbietę Czabator i Pana Karola Mazura, którzy przekazali upieczony na tą okoliczność przez piekarzy PSS „Społem” w Końskich chleb dożynkowy. Powiatowe Dożynki swoją obecnością zaszczycili: poseł Mariusz Gosek, Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś, Przewodniczący Rady Powiatu w Końskich Zbigniew Kowalczyk wraz z Zarządem Powiatu, Wicestarostą Koneckim Wiesławem Skowronem, Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Jolantą Pacochą, Członkami Zarządu Powiatu Jarosławem Staciwą i Dariuszem Banasikiem oraz Radnymi Rady Powiatu: Lillą Brożyną, Grzegorzem Jóźwikiem i Wojciechem Owczarkiem. Przybyli też Burmistrzowie i Wójtowie: Dorota Łukomska, Stanisław Pacocha, Robert Wielgopolan, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Radoszyce Grzegorz Pakuła, Zastępca Wójta Gminy Smyków Jerzy Duda, Burmistrza Miasta i Gminy Końskie reprezentowała Sekretarz Anna Głębocka. Obecni byli też Przewodniczący Rad Miast i Gmin wraz z Radnymi, przedstawiciele służb, inspekcji i straży oraz Lasów Państwowych i kierownicy jednostek terytorialnych instytucji rolniczych.

W trakcie uroczystości Przewodnicząca Delegatury w Końskich NSZZ „Solidarność” Helena Obara, w imieniu Wiceministra Spraw Zagranicznych Piotra Wawrzyka, odczytała list skierowany do rolników. Tegorocznemu Świętu Plonów towarzyszyła wspaniała pogoda i bogaty program. Dla przybyłych przewidziano wiele atrakcji m.in. występy zespołów ludowych „Królewiaczki”, „Smykovia” i „Gratis”, zabawa taneczna przy polkach, oberkach i sztajerkach, bezpłatny plac zabaw dla dzieci. Ogromnym zainteresowaniem cieszyło się stoisko pokazowe Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu oraz Muzeum w Adamowie. Wśród przygotowanych dla publiczności zabaw znalazły się: wykopki, dojenie krowy, rzut podkową, siała baba mak, obieranie kartofli i wiele innych. Uczestnicy dożynkowego festynu mogli skosztować specjałów przygotowanych przez KGW oraz lokalnych wytwórców m.in. serów podpuszczkowych z serowarni Anety i Jana Królów z Pakuł. Nie zabrakło też prezentacji rękodzieła artystycznego: Sylwii Żochowskiej, Sławomira Bartodzieja, Mariana Lisowskiego oraz stoisk promocyjnych: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Końskich, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówki Terenowej w Końskich, Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Gminy Końskie (reprezentowanej przez KGW z Wincentowa), Gminy Słupia Konecka (reprezentowanych przez Sołectwo Pijanów i KGW z Wólki), Warsztatów Terapii Zajęciowej, Kół Gospodyń Wiejskich: ze Sworzyc, z Przybyszów, „Wąsowianki” z Wąsosza i „Gatniczanki”z Gatnik. Podczas tego wydarzenia była możliwość zaszczepienia się przeciw COVID 19 w ramach Narodowego Programu Szczepień #SzczepimySię.

Agnieszka Krakowiak, Sylwia Armada