niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

... o zakończeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Koneckim na lata 2021 – 2030”.

Zawiadamia się, że w okresie od 11 sierpnia 2021 r. do 10 września 2021 r., odbyły się konsultacje społeczne nad projektem Uchwały Nr 75/2021 Zarządu Powiatu w Końskich z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Koneckim na lata 2021 – 2030”. W tym czasie nie wpłynęły żadne opinie, wnioski i uwagi dotyczące projektu.