niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

We wtorek, 22 czerwca w Szkole Podstawowej w Królewcu spotkali się z mieszkańcami gminy przedstawiciele władz samorządowych i  warszawskiej firmy „Success Parks”. Tematem głównym było przedstawienie pomysłu i rozwiązań projektowych dotyczących zagospodarowania wymienionych w tytule 14 hektarów gruntów atrakcyjnie położonych nad zalewem w Sielpi, należących do Gminy Smyków. Po północnej stronie zbiornika wodnego, w tym miejscu wcześniej znajdowało się pole namiotowe. Przedstawiony projekt przewiduje ciekawe rozwiązania, mające zainteresować turystów odwiedzających „Świętokrzyską Ibizę”. W propozycji firmy „Success Parks”, sugerującej podzielenie prac na II etapy znalazły się m.in. wieża widokowa z platformą balonową, domki o zróżnicowanym standardzie, obiekty  gastronomiczne i sanitarne.

Na uwagę zasługuje stylistyka nawiązująca do modnych ostatnio trendów ekologicznych, harmonijnie współgrająca z otoczeniem przyrodniczym. Podstawą opracowania była wnikliwa analiza potrzeb turystów, korzystających aktualnie z atrakcji tego funkcjonującego od dawna kurortu letniego, oraz przygotowanie profilu współczesnego klienta w oparciu o nowe mody i oczekiwania na bazie danych z podobnych obiektów. Przypomnieć należy również o znaczącym wsparciu NFOŚiGW na wykonanie odwiertu, umożliwiającego wykorzystanie wód geotermalnych w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca planowanych inwestycji. Z powodzeniem funkcjonują już od dawna ośrodki na południowym brzegu tego zbiornika wodnego, a w niedalekim sąsiedztwie nabiera na znaczeniu również zalew Antoniów w Gminie Radoszyce. Funkcjonująca sieć ścieżek rowerowych i atrakcyjne położenie wśród lasów zachęcają też do aktywnych form wypoczynku. Obecni na spotkaniu radny Sejmiku Wojewódzkiego Waldemar Wrona, Starosta Grzegorz Piec, włodarze Gminy Smyków Jarosław Pawelec i Jerzy Duda, przewodnicząca Rady Gminy Danuta Jarek oraz radni i sołtysi z zainteresowaniem wysłuchali przedstawionych propozycji. Uzupełnienie istniejącej już bazy o nowoczesne rozwiązania daje nadzieję na powodzenie tego projektu i nowe szanse dla Gminy Smyków.

Nie jest to pomysł, którego jedyną inspiracją są słowa wyśpiewane przez znany zespół folkowo- rockowy „Tu na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco…”, jak to bywało wcześniej w niektórych gminach naszego powiatu. Polecamy to uwadze sceptyków próbujących znaleźć analogię między tymi tematami.

Adam Kubka