niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Kochajcie ojczystą ziemię. Kochajcie swoją świętą Wiarę
i tradycję własnego narodu. Wyrośnijcie na ludzi honoru,
zawsze wierni uznanym przez siebie wartościom.

(Witold Pilecki)

Dokładnie w 120. rocznicę urodzin rotmistrza Witolda Pileckiego do rąk starosty koneckiego – Grzegorza Pieca trafił wniosek o nadanie imienia tego bohatera największej szkole technicznej w naszym regionie – popularnemu Mechanikowi.

Rotmistrz Witold Pilecki to szczególna postać w naszej najnowszej historii - zgładzony przez komunistyczny reżim 25 maja 1948 roku strzałem w tył głowy w mokotowskiej katowni Urzędu Bezpieczeństwa. Ten niezłomny żołnierz Wolnej Polski, skazany był przez wiele lat na zapomnienie.

Witold Pilecki – oficer rezerwy, współzałożyciel Tajnej Armii Polskiej, żołnierz Armii Krajowej, dobrowolny więzień KL Auschwitz i organizator tamże ruchu oporu. Autor pierwszych na świecie raportów o Holokauście. Oficer Komendy Głównej AK, uczestnik Powstania Warszawskiego i współtwórca organizacji „NIE”. Jeniec niemieckich obozów Lamsdorf, Murnau. Od połowy 1945 r. w szeregach II Korpusu Wojska Polskiego we Włoszech.  Z polecenia gen. Władysława Andersa wysłany do Kraju… A potem aresztowany i skazany za zdradę.

Unieważnienie tego haniebnego wyroku nastąpiło dopiero w 1990 r. W 2006 r. prezydent Lech Kaczyński pośmiertnie udekorował Witolda Pileckiego najwyższym odznaczeniem - Orderem Orła Białego, a w 2013 r. ten niezłomny oficer został awansowany na stopień pułkownika. Jak do tej pory nie ustalono miejsca pochówku tego bohatera narodowego.

Zadaniem szkoły jest nauczanie, ale również wychowanie, pomaganie młodzieży w odnajdowaniu własnej tożsamości, określaniu swojego miejsca we współczesnym świecie i poszukiwaniu wzorów do naśladowania. Przy wyborze patrona Grono Pedagogiczne, Rodzice i Uczniowie naszej szkoły kierowali się właśnie tymi zasadami i poczuciem więzi ze swoją Małą Ojczyzną. Te kwestie zadecydowały, że na Patrona naszej szkoły wybrano Rotmistrza Witolda Pileckiego.

Ponadto nadanie imienia naszej szkole spowoduje, iż uzyska ona swoją indywidualną tożsamość, wyróżniającą ją spośród innych placówek edukacyjnych na terenie powiatu, a także w całym regionie - czytamy w uzasadnieniu wniosku podpisanym przez dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Końskich – Beatę Jakubowską.

Rad jestem, że społeczność szkolna tej placówki zamierza mieć takiego Patrona. Dodam tylko, że kształci się tam też młodzież w klasach mundurowych, a fakt ten nie jest bez znaczenia, jak również i to, a zwłaszcza, szczególnie i to, że przywoływanie bohaterów narodowych skazanych niegdyś na zapomnienie stanowi symboliczną realizację testamentu bojowników o wolną Polskę – zaznaczył starosta Grzegorz Piec.

Zważywszy na nieprzemijający charakter słów napisanych przez samego rotmistrza Pileckiego, wybór takiego właśnie Patrona wydaje się nad wyraz adekwatnym.

Marian Wikiera