niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Z okazji „Międzynarodowego Dnia Strażaka

życzymy Wam bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji, a także zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.

Niech Św. Florian zawsze otacza Strażaków i ich rodziny swoją opieką. Składamy Wam wyrazy uznania za trud i ryzyko jakie podejmujecie w ochronie życia i mienia ludzkiego.

Przewodniczący Rady Powiatu - Zbigniew KOWALCZYK

Wraz z Radnymi

Łukasz KUBKA – Wiceprzewodniczący

Jolanta PACOCHA - Wiceprzewodnicząca

Zarząd Powiatu Koneckiego

Grzegorz PIEC – Starosta Konecki

Wiesław SKOWRON – Wicestarosta Konecki

Jarosław STACIWA – Członek Zarządu Powiatu

Dariusz BANASIK - Członek Zarządu Powiatu