niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

W sobotę 1 maja br. odbył się I Rajd Rowerowy „Szlakiem Małachowskich”, upamiętniający 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Organizatorem tego wydarzenia było Starostwo Powiatowe w Końskich we współpracy z władzami zaprzyjaźnionego Powiatu Opoczyńskiego. Celem edukacyjnym rajdu było przypomnienie postaci marszałka Stanisława Małachowskiego, współtwórcy trzeciomajowej Konstytucji. W sobotę o godzinie 9:00, na trasę długości 45 kilometrów wyruszyło dwudziestu pięciu sympatyków jednośladów i historii. Miejscem startu cyklistów był zespół pałacowy w koneckim parku – miejsce historycznie związane z dziejami rodziny Małachowskich.

Wszyscy uczestnicy, zaopatrzeni w plan wskazujący istotne punkty i przebieg całej trasy wyruszyli w małych grupach w kierunku Białaczowa. Trasa stanowiła pętlę: Końskie – Nałęczów – Ruda Białaczowska – Białaczów – Petrykozy – Końskie.

Pierwszy postój odbył się w Rudzie Białaczowskiej, w miejscu dawnej huty żelaza. Następnie, uczestnicy rajdu wyruszyli do kolejnego punktu wyprawy. Przed ozdobionym kolumnadą wejściem do XVIII - wiecznego pałacu w Białaczowie przywitał cyklistów Stanisław Małachowski. Portret marszałka Sejmu Czteroletniego otwierał bowiem wystawę 30 fotogramów opowiadających historię i proces tworzenia pierwszej w Europie, tak przełomowej ustawy zasadniczej przyjętej przez Sejm Rzeczypospolitej 3 maja 1791 roku. Ten zabytkowy obiekt jest na co dzień zamknięty dla zwiedzających, jednak dzięki uprzejmości Starosty Opoczyńskiego - Marcina Baranowskiego, uczestnicy rajdu mogli wejść do środka. Ostatnim punktem rowerowej wyprawy była miejscowość Petrykozy. Tamtejszy kościół ma bardzo dużą wartość artystyczną i historyczną. Został wzniesiony jako votum dziękczynne za uchwalenie Konstytucji 3 Maja. O godzinie 12:00 rozpoczęła się msza święta – między innymi z udziałem władz Powiatu Koneckiego i Powiatu Opoczyńskiego.

Na zakończenie, Starosta Konecki - Grzegorz Piec zaprosił wszystkich na posiłek regeneracyjny, po którym wręczył wszystkim uczestnikom okolicznościowe medale.

Beata Kij, Adam Kubka