niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

W piątek 31 lipca, Krzyżami Zasługi oraz Medalami Stulecia Odzyskanej Niepodległości, wojewoda Zbigniew Koniusz dekorował wyróżnionych z województwa świętokrzyskiego. Odznaczenia przyznane zostały przez Prezydenta RP – Andrzeja Dudę. Złotym Krzyżem Zasługi został uhonorowany Adam Szałowski (pasjonat historii z powiatu włoszczowskiego), a Srebrny Krzyż Zasługi otrzymał Marian Wikiera – naczelnik Wydziału Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego w Końskich. Te wysokie odznaczenia państwowe zostały wręczone za zasługi w pielęgnowaniu pamięci, dotyczącej najnowszych dziejów Polski. Wojewoda wręczył także siedem Medali Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Z powiatu koneckiego otrzymali je: por. Zdzisław Kowalski – żołnierz Armii Krajowej, związany z legendarnym oddziałem „Szarego” oraz aktywny regionalista – Marek Kozerawski. Pozostałe pięć otrzymali: Mirosław Gębski – starosta kielecki, Marianna Bielecka, Krzysztof Gajewski, Jacek Kuzia oraz Andrzej Sarwa.

Podkreślmy, że medal ten jest nagrodą przyznawaną na pamiątkę stulecia odrodzenia Państwa Polskiego. Otrzymują go osoby, które od czasu odzyskania niepodległości w 1918 r. przyczyniali się do budowania i wzmacniania suwerenności, niepodległości, kulturowej tożsamości i materialnej pomyślności Rzeczypospolitej.

To odznaczenia dla osób szczególnie zasłużonych oraz oddanych służbie społeczeństwu i ojczyźnie. Nie jest łatwe być człowiekiem dużego serca i nieugiętego charakteru. A te właśnie cechy zadecydowały, że Prezydent RP przyznał Państwu odznaczenia. To dla mnie honor i ogromna radość, że mogę dziś w imieniu prezydenta udekorować nimi Państwa – zaznaczył wojewoda Z. Koniusz. Trzeba dodać, że powyższe odznaczenia zostały przyznane właśnie na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego.

W tym miejscu warto zacytować wpis we wniosku do Kancelarii Prezydenta, rekomendujący do odznaczenia Srebrnym Krzyżem Zasługi, naczelnika koneckiego starostwa:

Marian Wikiera - od wielu lat znany i aktywy regionalista, inicjator i organizator wielu przedsięwzięć w zakresie krzewienia pamięci narodowej, zwłaszcza walki o niepodległość. Pracował jako nauczyciel m.in. w Szkole Podstawowej w Przyłogach, w I LO w Końskich, Gimnazjum w Radoszycach i Stadnickiej Woli.

Radny Powiatu Koneckiego 1998 – 2002. Przygotował z K. Dorczem projekt herbu, wraz ze stosownym studium historycznym. Był współinicjatorem Koneckich Kuźnic, które na trwałe wpisały się w miejscową tradycję. W 2001 r. z ramienia NSZZ Solidarność, pełnił rolę regionalnego koordynatora ogólnopolskiego konkursu „Drogi do Niepodległości”.

W 2004 r. organizator nowej placówki oświatowej w Stadnickiej Woli (gm. Końskie), która cieszy się uznaniem w środowisku lokalnym. Pełniąc przez wiele lat funkcję wicedyrektora inspirował, inicjował i organizował szereg uroczystości oraz imprez, tak szkolnych, jak i o zasięgu lokalnym, czy też regionalnym. W 2005 r. na trwałe zagościła w Stadnickiej Woli wystawa Katyń - lekcja historii. W 2007 z udziałem władz wojewódzkich oraz kombatantów odbył się tam konkurs wiedzy o AK wraz ze stosowną uroczystością. W 2010 posadzono przed placówką Dęby Katyńskie, które wzbogaciły kamienny obelisk. Miał też udział w nadaniu szkole imienia Armii Krajowej. Od 2006 r. aktywny członek Światowego Związku Żołnierzy AK, w ramach swoich zadań krzewi, m.in. wiedzę wśród młodzieży, organizując wycieczki w stosowne miejsca.

Współpracuje z szeregiem instytucji, m.in. z IPN. Posiada bogaty dorobek publicystyczny, zwłaszcza związany z upamiętnianiem II wojny światowej. Artykuły zamieszczał na łamach lokalnej prasy. Jako współautor wydał Dzieje koneckiego gimnazjum i liceum 1915 – 1995. Redaktor naukowy zbiorowego opracowania pt. Końskie – zarys dziejów. Dla uczczenia stulecia niepodległości Polski, przygotował wspólnie z uczniami zbiorowe opracowanie W hołdzie bohaterom i zasłużonym dla Ziemi Koneckiej, Reportaże szkolne. Samodzielnie opracował: Tropem cichociemnych na Ziemi Koneckiej – kurier Jan Ciaś Kula, wysoko ocenione przez naukowego recenzenta dr. hab. W. Grabowskiego z IPN. Współredaktor książki 100 postaci na stulecie Niepodległej. Marian Wikiera od wielu lat uczestniczy w przygotowaniach i przeprowadzeniu szeregu uroczystości oraz spotkań (m.in. Konecki Wrzesień, Dzień Żołnierzy Wyklętych), pełniąc przy tym rolę prelegenta, czy też kustosza okolicznościowych wystaw. Obecnie zainicjował budowę kamiennych obelisków w miejscach zrzutów cichociemnych w powiecie koneckim.

Opracował: Mariusz Słowiński