niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Niech zstąpi Duch Twój – tymi słowami pragniemy zatytułować konkurs poświęcony pamięci papieża św. Jana Pawła II. Właśnie zbliża się setna rocznica urodzin tego Wielkiego Polaka! Jak znacząca to postać w życiu narodu polskiego, ba całego świata, nie trzeba nikogo chyba przekonywać, zwłaszcza w obecnej sytuacji, związanej z szeroko pojętą epidemią, Jego słowa wydają się być szczególnym „memento”! W tym miejscu warto przypomnieć słynne odwołanie – nie lękajcie się, albo też u stóp Giewontu krótkie, a jakże wymowne słowa, do nieprzebranej liczby wiernych – sursum corda! A także: Bogu dziękujcie, ducha nie gaście!

Chcemy tu przypomnieć szczególne związki jedynego polskiego papieża z naszą małą Ojczyzną! Przypomnijmy zatem pobłogosławienie przez Ojca Świętego koron dla cudownego obrazu z sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni w Czarnej, jakie miało miejsce 4 czerwca 1991 r. w Radomiu, podczas czwartej Jego wizyty w Polsce.

Nie sposób nie wspomnieć i podkreślić, że 13 czerwca 1999r. w Warszawie został beatyfikowany przez papieża Jana Pawła II, w grupie 108 błogosławionych męczenników II wojny światowej – ksiądz Kazimierz Sykulski – proboszcz parafii św. Mikołaja w Końskich w latach 1929 – 1941. Błogosławiony Ksiądz Kazimierz jest oficjalnym Patronem Powiatu Koneckiego od 2008 roku, a Jego pomnik stoi przed budynkiem Starostwa.

Można by tu jeszcze wymieniać osobiste spotkania mieszkańców naszej małej Ojczyzny z Janem Pawłem  II, czy to w trakcie pielgrzymek do Polski, czy też podczas audiencji specjalnych w Stolicy Piotrowej.

Z tego też tytułu Starosta Konecki – Grzegorz Piec z Dziekanem Dekanatu Koneckiego – Księdzem Prałatem – dr. Andrzejem Zapartem, przy wsparciu Rycerzy Kolumba z parafii MBNP z Końskich, postanowili poprzeć inicjatywę Konkursu o Janie Pawle II, pod wymownym hasłem - Niech zstąpi Duch Twój! - i włączyć się aktywnie w organizację tegoż konkursu, który będzie przeprowadzony zdalnie, za pomocą strony internetowej Powiatu Koneckiego.

Wspomniany Konkurs odbędzie się w dniach 4 – 8 maja br. Pierwszy zestaw, wzbogacony ilustracjami, ukaże się na internetowej stronie Powiatu Koneckiego już w poniedziałek 4 maja – pod przewodnimi hasłami, tematami: młodość Karola Wojtyły; kolejny w środę – duszpasterska posługa; zaś końcowy, dwa dni później – pontyfikat JP II. Podanie wyników tej chwalebnej rywalizacji przewidziane jest pod koniec następnego tygodnia, a uroczyste podsumowanie odbędzie się w niedzielę, 17 maja. Organizatorzy zapewniają wartościowe nagrody, w większości w formie stosownych publikacji oraz dyplomy dla wszystkich uczestników.

Pozostałe szczegóły znajdą Państwo w Regulaminie, stanowiącym zakładkę na naszej stronie powiatowej. Serdecznie zapraszamy!

PS. Jak mawiał Jan Paweł II: Jeszcze będzie pięknie, mimo wszystko. Tylko załóż wygodne buty, bo masz do przejścia całe życie.

Regulamin konkursu – (plik.pdf)