niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Kolejnym punktem powiatowych obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, po złożeniu wieńców przed tablicą przy ul. 1 Maja, była część artystyczna przygotowana przez młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego. Licealiści przedstawili tragiczne losy bohaterów, dla których walka o wolną i niepodległą Ojczyznę nie skończyła się w maju 1945 roku. Zostały przypomniane sylwetki „świętych polskiego patriotyzmu”, takich jak rtm. Witold Pilecki, August Emil Fieldorf ps. „Nil”, Danuta Siedzikówna ps. „Inka”, Zygmunt Szyndzielarz ps. „Łupaszka”, Hieronim Dekutowski ps. „Zapora”, Mieczysław Dziemieszkiewicz ps. „Rój”, Feliks Selmanowicz ps. „Zagończyk”, Józef Kuraś ps. „Ogień”, czy Józef Franczak ps. „Lalek”.

Niezwykłego i wzruszającego nastroju przedstawieniu dodała staranie przygotowana oprawa muzyczna. Młodych artystów oklaskiwała licznie zgromadzona publiczność oraz zaproszeni goście ze środowiska kombatantów: kpt. Jan Lagner, por. Zdzisław Kowalski, Janina Śliwińska, Andrzej Kosma i reprezentujący władze powiatowe: Grzegorz Piec – starosta konecki, Jarosław Staciwa – członek zarządu, Jacek Werens – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy I dyrektorzy szkół ponadpodstawowych. Dyrektor I LO Wojciech Jasnos przedstawił laureatów dwóch konkursów poświęconych tematyce walk o niepodległość po zakończeniu II wojny światowej. Nowością w tym roku było wprowadzenie do zmagań konkursowych na polu plastycznym krótkiej formy komiksowej. Dyplomy i nagrody wyróżnionym wręczyli Starosta Grzegorz Piec i członek zarządu Jarosław Staciwa.

Gratujemy występującym na scenie artystom i laureatom zmagań konkursowych wysokiego poziomu i zaangażowania. Wydarzenia takie stanowią ważny przyczynek do pokoleniowej sztafety pamięci o żołnierzach wyklętych – CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM.

Opracował: Adam Kubka