niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

„200 lat, 200 lat ….” - tak należało zmodyfikować tekst, który zwykle słyszymy na uroczystościach urodzinowych. Pan Władysław Pierściński z Młotkowic, pierwsze 100 lat ma za sobą. Życzenia szanownemu jubilatowi złożyli: starosta konecki - Grzegorz Piec, wójt gminy Ruda Maleniecka i przedstawiciel Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Były kwiaty, życzenia, okolicznościowy tort oraz szampan…dużo zdrowia Panie Władysławie!

Opracował: Adam Kubka