niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

W piątek 4 października 2019 podczas uroczystego spotkania Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek przekazała na ręce Starosty Koneckiego Grzegorza Pieca środki finansowe na rozbudowę SOSW w Baryczy, pochodzące z rezerwy ogólnej budżetu państwa w wysokości prawie 2,5 mln złotych. Kwota stanowiąca wkład własny Starostwa Powiatowego i uzyskana dotacja umożliwią sprawny przebieg realizacji zadania, którego następnym etapem będzie wyłonienie wykonawcy w drodze przetargu.

Starania dyrektora ośrodka Jana Słuszniaka zakończyły się sukcesem i już niebawem dzieci i młodzież będą mogły korzystać z nowego internatu.

Budynek będzie niski, II - kondygnacyjny (parter + piętro) dla 50 osób, dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Inwestycja ta jest odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania lokalnego środowiska oraz realizację celów jakimi są: poprawa bazy dydaktycznej, podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia w powiecie, ograniczenie zjawiska patologii społecznej wśród młodzieży w dostępie do nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej.

Uczniowie przygotowali na tę okazję własny program artystyczny, który spotkał się entuzjastycznym przyjęciem ze strony publiczności. W tej miłej uroczystości oprócz wcześniej wymienionych uczestniczyli: Poseł na Sejm RP Maria Zuba, Wicestarosta Konecki Wiesław Skowron, członek zarządu Jarosław Staciwa oraz Wójt Gminy Słupia Konecka Robert Wielgopolan. Podczas spotkania wielokrotnie padało stwierdzenie, że internat dla wielu uczniów pełni funkcje „drugiego domu”, tak więc ta inwestycja dla SOSW w Baryczy jest zadaniem niezwykle ważnym – tego samego zdania był także Premier RP Mateusz Morawiecki, którego decyzja była kluczowa w procesie przyznania wspomnianej dotacji.

Opracował: Adam Kubka