niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

16 października br. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych odbyła się uroczystość wręczenia nagród dla nauczycieli powiatu koneckiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Święto zainaugurowano hymnem narodowym  oraz wprowadzeniem sztandaru szkoły. Spotkanie uświetnili swoją obecnością, przedstawiciele kuratorium, władz wojewódzkich i powiatowych, a wśród obecnych w tym dniu byli między innymi: świętokrzyski wicekurator oświaty - Tomasz Pleban, starosta konecki - Bogdan Soboń, wicestarosta - Andrzej Marek Lenart, członkowie Zarządu Powiatu: Dorota Duda i Czesław Kurcbart, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia - Krzysztof Stachera oraz liczne grono dyrektorów i nauczycieli.

 „Dzień Edukacji Narodowej jest tym dniem w roku, kiedy głębiej zastanawiamy się nad rolą nauczyciela w edukacji i wychowaniu młodego pokolenia. Kształcenie i wychowanie młodych ludzi należy do spraw najważniejszych. To dzięki ofiarności nauczycieli i pedagogów kolejne pokolenia mogą pogłębiać wiedzę, kształcić umysły i szlifować talenty” – mówił Bogdan Soboń – starosta konecki.

Uroczystość poprowadzili uczniowie Paulina Wiaderna i Kamil Polak. Nagrody Starosty Koneckiego na wniosek dyrektorów otrzymali:

– Mariola Domagała - I Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Końskich,
– Paweł Dziuba, Ewa Paszyńska - II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich,
– Łukasz Sękowski, Michał Myszkowski - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich,
– Laura Mościńska - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Końskich,
– Halina Kowalczyk, Anna Konieczna-Milcarz - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich,
– Karol Banasik - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie,
– Mirosław Antosik - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy,
– Marcin Pluta - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Końskich,
– Henryk Rydz - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy.

Starosta Konecki przyznał z własnej inicjatywy nagrody dyrektorom:
– Wojciech Jasnos - I Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Końskich,
– Beata Salata - II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Końskich,
– Beata Jakubowska - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich,
– Jan Rybiński - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Końskich,
– Hanna Rzepka - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Stąporkowie,
– Jan Słuszniak - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy,
– Ewa Ostrowska - Bursa Szkolna w Końskich.