niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

„Muzyka łączy pokolenia" to projekt realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Baryczy przy udziale zespołu KORNICZANKA. Dzięki tej współpracy wychowankowie ośrodka razem z członkami zespołu przygotowali niezwykle poruszające widowisko poświęcone 99 rocznicy odzyskania niepodległości. Organizatorami tej wyjątkowej akademii są: Barbara Janczak, Emil Grabarczyk oraz Łukasz Stachera.

 

Przy wykorzystaniu ultrafioletowych elementów scenerii, gry świateł i oddziałującej na zmysły muzyki powstało widowisko dostarczające widzom moc emocji. Dzięki takiej narracji przekaz zapadł w pamięci nie tylko dorosłym, ale i młodszym pokoleniom.

- Tradycja niepodległościowa najwspanialej wybrzmiewa w pieśni powstańczej, legionowej. W pieśni, która opowiada o polskiej duszy, o tym, co prowadziło młodych chłopaków do walki, po co do niej szli i co wtedy czuli – mówił dyrektor Jan Słuszniak, zapraszając gości do wspólnego śpiewania.

Z tej okazji Marek Kowalczyk, sponsor i przyjaciel placówki przygotował wystawę militarną, którą chętnie oglądali uczestnicy wieczernicy, wśród których byli: Dorota Duda, członek Zarządu Powiatu, Marian Król, przewodniczący Rady Powiatu, Sławomir Krzysztofik, wizytator Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty w Kielcach, Krzysztof Jasiński wiceburmistrz Miasta i Gminy Końskie, ks. dziekan dr Andrzej Zapart, proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Końskich, ks. Artur Kowalczyk, proboszcz parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Końskich, Krzysztof Stachera, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Końskich, Krzysztof Grzegorczyk, radny Rady Miasta i Gminy Końskie, Jan Lagner i Zdzisław Kowalski, członkowie Zarządu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Końskich, Wojciech Bomba, nadleśniczy Nadleśnictwa Barycz, Piotr Salata, dyrektor Miejsko - Gminnego Domu Kultury w Końskich, Dariusz Kowalczyk, dyrektor Publicznej Biblioteki Miasta i Gminy Końskie, Elwira Sibiga, dyrektor Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Gowarczowie, Małgorzata Pasek, kierownik Wiejskiego Domu Kultury w Kornicy, Łukasz Szteleblak, wiceprezes Fundacji Pamięć i Niepodległość, Jadwiga Wcisło, Dorota Cieślak, Łukasz Goszcz – przyjaciele szkoły, Strzelcy 2160 Końskie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Końskich wraz z nauczycielem i opiekunem grup mundurowych Witoldem Fitasem oraz mieszkańcy Baryczy i Kornicy.

Dorota Duda przekazała w imieniu starosty Bogdana Sobonia, placówce oraz zespołowi śpiewniki pieśni patriotycznej z płytami.