niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

99 lat temu Rzeczypospolita Polska odzyskuje upragnioną wolność po przeszło 123 latach zniewolenia i obcego panowania. Data 11 listopada co roku przypomina nam, że Polska jest wolnym i suwerennym państwem, które tak naprawdę nigdy, mimo zaborów, nie dało się wymazać z mapy świata. Koneckie obchody poprzedziła obecność delegacji samorządu powiatowego i gminnego przed tablicą Polskiej Organizacji Wojskowej umieszczonej na budynku DPS „Cichy Zakątek”. Po złożeniu kwiatów i zapaleniu symbolicznych zniczy przemieszczono się w kierunku Pomnika Wdzięczności, gdzie jak co roku skupiły się główne uroczystości.

 

 

- Nasz narodowy kalendarz pełen jest dat, które napawają smutkiem. Są jednak takie dni, które tak jak dzisiejszy napawają nas wielkim optymizmem. To jedno z najbardziej radosnych świąt - mówił Krzysztof Obratański, burmistrz, który jednocześnie przypominał, że miejsce w którym odbywają się obchody, dawno temu miało również swój negatywny wydźwięk symboliki zaborczej.

- Patriotyzm, to czyn wykuwany każdego dnia. Pamiętajmy, że nie ma rzeczy które mogłyby być przywoływane tylko odnośnie przeszłości, muszą się one łączyć z przyszłością. To również słowo szczególnie ważne w kontekście naszych „Małych Ojczyzn” i ziemi świętokrzyskiej - podkreślał Andrzej Marek Lenart – wicestarosta, który okolicznościowe życzenia składał również w imieniu wojewody.

- Życzę Państwu, aby wolność tak jak kiedyś śpiewał Marek Grechuta, nie była tylko celem, ale szansą na spełnianie najpiękniejszych snów i marzeń, aby była najjaśniejszą gwiazdą w najciemniejszym lesie - mówiła Agata Binkowska, członek Zarządu województwa, która w tym dniu reprezentowała marszałka województwa.

W delegacji samorządu powiatowego uczestniczyli również: Dorota Duda, członek Zarządu Powiatu oraz Jarosław Lasota, wiceprzewodniczący Rady Powiatu. Wśród licznych pocztów sztandarowych, w obchodach brał udział również sztandar powiatu koneckiego.

Organizatorzy tegorocznych uroczystości przygotowali inscenizację odtwarzającą rzeczywistość sprzed 99 laty. Nie zabrakło zarówno epokowych strojów jak i samego marszałka Józefa Piłsudskiego, w którego postać znakomicie wcielił się Andrzej Kos. Rolę statystów zagrali uczniowie koneckich szkół oraz studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Szpicę przemieszczającego się korowodu oświetlały biało czerwone race. Końcowym elementem koneckich obchodów była Msza św. za Ojczyznę, której przewodniczył ks. dziekan Andrzej Zapart.