niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Otwarte Drzwi w ŚODR w Modliszewicach, to ugruntowana impreza, która co roku cieszy się bardzo licznym zainteresowaniem. I w tym roku tłumy ludzi oglądały stoiska wystawców oraz przygotowaną część artystyczną. Od wczesnych godzin rannych można było podziwiać wspaniałe okazy zwierząt hodowlanych, ale także porozmawiać o rodzajach i sposobach hodowli zarówno zwierząt, jak i roślinności. Oficjalną część rozpoczął Jerzy Pośpiech, dyrektor ŚODR, który zaprosił do wspólnego świętowania i podziwiania trudu pracy hodowców. Wśród odwiedzających w tym dniu nie zabrakło parlamentarzystów, samorządowców szczebla wojewódzkiego, powiatowego, czy gminnego.

 

Najliczniejszą grupę stanowili hodowcy i rolnicy, którzy prezentując swój dorobek, jednocześnie wymieniali się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami. Tytuł Superczempiona podczas XII Świętokrzyskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych wywalczyła krowa rasy Jersey ze Stadniny Koni w Michałowie. Elżbieta i Andrzej Ciesielscy, to zwycięscy konkursu „Piękne i Bezpieczne Gospodarstwo Agroturystyczne”, natomiast zwycięzcami wojewódzkiego konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2017” zostali państwo Małgorzata i Mirosław Markowie.