niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Dzień 14 grudnia br. dla podopiecznych i pracowników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Stąporkowie był szczególny. W sali bankietowej Astoria w Końskich odbyło się spotkanie – jubileusz dwudziestolecia działalności tej jednostki. Wydarzenie rozpoczęło się od powitania gości przez podopiecznych placówki. Wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć: Wicestarosty - Wiesława Skowrona, Członka Zarządu Powiatu i Prezesa Wszechnicy Koneckiej - Jarosława Staciwy, Sekretarza Powiatu - Zbigniewa Sadorskiego, Dyrektor PCPR w Końskich - Urszuli Przygodzkiej z delegacją, Dyrektor DPS „Cichy Zakątek” - Anety Węgrzyn z delegacją, Dyrektor DPS „Etola” - Iwony Wielgopolan również z delegacją oraz Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Końskich – Barbary Zbylut.

Twórczość, pomysłowość, zdobywane umiejętności i zapał do pracy, jakim cechują się uczestnicy PŚDS w Stąporkowie zostały przedstawione i omówione podczas wyświetlanej prezentacji w formie filmu, która podsumowała dwadzieścia lat pracy. Na koniec pokazu dyrektor Beata Brzozowicz - Dzitkowska dodała kilka słów o działalności, podsumowując 20 lat pracy placówki i dziękując kadrze PŚDS za zaangażowanie w pracę, uczestnikom za promowanie działalności jednostki na arenie krajowej, władzom powiatu koneckiego, obecnym dyrektorom placówek za dotychczasową, wspaniałą współpracę. Bardzo ciekawym punktem spotkania była możliwość podziwiania prac uczestników, które rozstawiono w sali. Nie sposób nie wspomnieć, że dzieła te zajmowały bardzo wysokie noty w wielu konkursach i przeglądach ogólnopolskich.

Uczestnicy wystawili również sztukę pt.: „Dziewczynka z zapałkami”, która wpisała się w adwentowy czas, ale była także dużą refleksją na zbliżające się święta Bożego Narodzenia. Przesłaniem sztuki była pomoc drugiemu człowiekowi, tak ważna w dzisiejszych czasach. Przez dwadzieścia lat w placówce wydarzyło się bardzo wiele, zmieniali się opiekunowie, podopieczni, ale jedno co zawsze towarzyszyło, to chęć aktywizacji osób z problemami i schorzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnościami, które potrzebują dziennego wsparcia. Uczestnicy spędzili czas w Astorii w miłej i serdecznej atmosferze, nie brakowało wspomnień, ale także rozważań na temat przyszłości, planów i nowych wyzwań. Na co dzień placówka działa bardzo prężnie. Możemy odnaleźć w niej wiele form aktywności, możliwości rozwoju swoich pasji i zainteresowań. Dzieje się to za sprawą wspaniałych instruktorów, którzy pod swoimi skrzydłami uczą, szkolą i motywują uczestników w danych dziedzinach. Znajdziemy tam pracownie: artystyczną, komputerową, krawiecko-gobeliniarską, kulinarną, muzykoterapii i relaksacji, przyrodniczo-ceramiczną oraz pracownię rehabilitacji. Wielkie zaangażowanie kadry i podopiecznych sprawia, że placówka wyróżnia się nie tylko w województwie, ale i Polsce, czego dowodem jest udział w wielorakich konkursach o różnej tematyce i formule. Wypada zatem pogratulować owocnej działalności i życzyć kolejnych sukcesów.

Marta Trudnos