niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

To już 42 lata od pamiętnego mroźnego, niedzielnego poranka, kiedy gen. Jaruzelski poinformował o wprowadzeniu na terenie całego kraju stanu wojennego. Już nocą zostało aresztowanych wielu działaczy ówczesnej „Solidarności”. Do miejsc internowania trafiło 10 tysięcy osób działających na rzecz demokratycznych przemian. Tradycyjnie, jak w latach ubiegłych, w dniu 13 grudnia na uroczystym nabożeństwie w koneckiej kolegiacie spotykali się działacze NSZZ „Solidarność” i wszyscy, którym bliskie są wartości wyrażane przez ten ruch społeczny w latach 80 - tych. W homilii ks. dziekana Jacka Wieczorka pojawiły się liczne odwołania do tego okresu.

Dobitnie też wybrzmiało przesłanie, by właściwie i zgodnie z powołaniem wypełniać swoje obowiązki związane z pracą zawodową i funkcją społeczną.

Podczas uroczystości rocznicowych nie mogło zabraknąć inicjatorów wydarzenia, władz i działaczy lokalnych struktur związku: szefa delegatury koneckiej NSZZ „Solidarność” - Sławomira Łyżwy oraz weteranów tego szerokiego ruchu społecznego w osobach m.in.: Heleny Obara, Jana Nowakowskiego, Adama Ślufarskiego i Tadeusza Brzezińskiego.

Samorząd powiatowy reprezentowali naczelnicy komórek organizacyjnych koneckiego starostwa: Agata Centkowska, Barbara Panek, Marian Wikiera i Marcin Wiaderny. Samorząd Miasta i Gminy Końskie reprezentowali burmistrzowie Krzysztof Obratański, Krzysztof Jasiński i przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Słoka oraz radni: Ewa Samson, Helena Rozmus, Katarzyna Serek i Mariusz Brzozowicz.

Adam Kubka