niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

W dniu 11 grudnia przypadała kolejna, 82 już rocznica męczeńskiej śmierci Patrona Powiatu Koneckiego – Błogosławionego Ks. Kazimierza Sykulskiego. Szczęśliwie w tym roku w koneckiej bibliotece można było obejrzeć zbiór pamiątek po tym bohaterskim kapłanie. Zdjęcia i karty pocztowe z notatkami udało się zakupić od radomskiego kolekcjonera Tomasza Staniszewskiego, z którym kontakt nawiązał radny miejski Marek Kozerawski.

„Czekaliśmy na tę rocznicę, by zaprezentować tę kolekcję. To rzecz, która będzie żyła w formie wystaw, praw badawczych. Zachęcamy do tego, by zapoznawali się z tym też Ci, którzy prowadzą prace badawcze dotyczące księdza, który był wybitną postacią” – mówił w wywiadzie dla TKN24.pl - Dariusz Kowalczyk, dyrektor biblioteki.

Prelekcję o księdzu Kazimierzu Sykulskim w wyczerpujący i zarazem ciekawy sposób poprowadziła Magdalena Weber, a następnie dyrektor placówki zaprezentował doskonale zachowane fotografie należące do Ks. Kazimierza.

„Na razie ta kolekcja będzie prezentowana w części i poczeka na opracowanie, która pozwoli by zrobić standardową wystawę z prezentacją fotogramów. Będziemy chcieli też zachęcić do współpracy uczelnie, instytuty historii, bo to może rozpocząć bardzo ciekawy program badawczy. Wiele fotografii, to fotografie zbiorowe i dobrze byłoby by móc opracować nieco większe tło historyczne tych zdjęć” – dodał w swoim wystąpieniu na zakończenie burmistrz Krzysztof Obratański.

Starostwo Powiatowe na tym spotkaniu w koneckiej książnicy, pełniącej również funkcję biblioteki powiatowej, reprezentował naczelnik Wydziału Promocji i Kultury - Marian Wikiera.

Adam Kubka