niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Spotkanie odbyło się 7 grudnia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Końskich. Obrady poprowadził przewodniczący RP ŚIR Powiatu Koneckiego Jarosław Kaczmarek. Porządek przewidywał zajęcie się następującymi tematami:

  1. Informacją z działalności Zarządu Świętokrzyskiej Izby Rolniczej,
  2. Informacją o bieżących działaniach Inspekcji Weterynaryjnej,
  3. Informacją o bieżącej działalności ARMiR,
  4. Bieżącymi sprawami z zakresu ubezpieczeń społecznych rolników,
  5. Aktualnymi sprawami z zakresu doradztwa rolniczego,
  6. Aktualnymi sprawami z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa.

W czwartkowych obradach wziął udział również nowo wybrany prezes Świętokrzyskiej Izby Rolniczej Mirosław Fucia.

„Chciałbym włączyć się w proces budowania na przestrzeni powiatu mocniejszej izby, dlatego zachęcam wszystkich rolników do większej współpracy. Już teraz wiem, że potrzeba takiej dobrej współpracy między rolnikiem, a delegatem  reprezentującym poszczególnych rolników, z danej gminy” – podkreślał Mirosław Fucia podczas swojego wystąpienia w Starostwie Powiatowym w Końskich.

„Dziękuję za zaproszenie i z uwagą posłucham Państwa wystąpień. Dobrze działające rolnictwo, to również silna gospodarka. Problematyka z tym związana jest z pewnością szeroka i wymagająca. Cieszę się, że Państwo mogli się tu z nami spotkać i przekazać te bardzo istotne informacje, które mam nadzieję pozwolą zarówno na większe zrozumienie, ale też szukanie rozwiązań” – mówił obecny na spotkaniu starosta – Grzegorz Piec.

„Na podstawie danych agencyjnych widzimy, że zmniejsza się liczba gospodarstw na terenie naszego powiatu, ale zwiększa się natomiast pogłowie, zwłaszcza bydła. Dane z listopada br. mówią, że mamy 714 gospodarstw utrzymujących bydło w ilości 8746 szt., 35 gospodarstw utrzymujących kozy w ilości 351 szt., 31 gospodarstw z owcami w ilości 109 szt., oraz 15 gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną w ilości 2519 szt.” – mówiła, dokonując podsumowania działalności Dorota Guldzińska – Mazur zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Końskich.

Dobrostan zwierząt i bioasekuracja, to pojęcia, które również pojawiły się podczas obrad Rady. Poruszano także problematykę chorób zakaźnych przenoszonych przez zwierzęta, w tym wściekliznę i ASF oraz właściwego załadunku i transportu zwierząt z którym, jak mogliśmy usłyszeć nie jest tak dobrze jak powinno być, o czym świadczą przeprowadzane kontrole. Co podkreślano i na co szczególnie uczulano, aby hodowcy zwierząt, nie podawali im na tzw. „własną rękę” leków. Takie działanie w ostatecznym rozrachunku prowadzi do lekooporności u ludzi, „to droga donikąd” – mogliśmy usłyszeć. „Paszport dla bydła, to było coś, jak dla kierowcy książka pojazdu. Można było cofnąć się do właściciela, gdzie ciele się urodziło, aż do tego kto je sprzedaje. Dziś nie mając w ręce paszportu zwierzęcia, tak naprawdę nie mamy nic” – zaznaczał Roman Kędzior reprezentujący ŚODR w Modliszewicach.

                                                                                                Paweł Kubiak