niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

W centralnym punkcje Fałkowa stanął pamiątkowy obelisk, a na nim tablica upamiętniająca Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego oraz żołnierzy Legionów i Wojska Polskiego. Tablicę oficjalnie odsłonięto 11 listopada, a wydarzeniu towarzyszyli przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych oraz służb mundurowych, mieszkańcy i młodzież szkolna. „Dziękuję wszystkim za dzisiejszą obecność, za to, że razem możemy świętować i cieszyć się z wolnej i niepodległej ojczyzny. Szczególne słowa uznania kieruję w stronę Pana Jana Krogulca, inicjatora odsłoniętej tablicy, który dziś towarzyszy nam w mundurze legionisty” – podkreślał wójt Fałkowa Henryk Konieczny.

„Dla wielu Polaków 105 lat temu nasza dzisiejsza codzienność była jeszcze niedoścignionym marzeniem. Marzeniem o wolnej i suwerennej ojczyźnie. Pamiętajmy, że jeśli człowiek nie zna swojej historii, to trudno mu być patriotą, a patriotyzm ma zawsze wymiar poświęcenia” - podkreślał podczas wystąpienia Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.

„Cieszę się, że w Fałkowie mogliśmy upamiętnić tak znakomitego ojca stanu i wszystkich żołnierzy walczących o naszą ojczyznę. Mam nadzieję, że będzie to znakomity drogowskaz pozwalający również wychowywać naszą młodzież w duchu patriotyzmu i oddania dla Polski, tego serdecznie nam wszystkim życzę” – mówiła radna powiatu koneckiego, mieszkanka gminy Fałków – Danuta Leśniewicz. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w kościele pw. Świętej Trójcy gdzie na zakończenie liturgii odbyła się również część artystyczna wydarzenia przygotowana przez młodzież. Dalszą część uroczystości odbywającą się już przy pamiątkowej tablicy, poprowadził Piotr Gonerka - przewodniczący Rady gminy.

Na zakończenie hołd wszystkim walczącym o niepodległość złożyli włodarze, radni, strażacy, przedstawiciele szkół, poszczególne jednostek organizacyjnych oraz mieszkańcy Fałkowa.

Paweł Kubiak