niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

We wtorek 20 grudnia w świetlicy koneckiego szpitala spotkali się przedstawiciele samorządu powiatowego z kadrą kierowniczą tej placówki. Na wstępie fragment Ewangelii opowiadający o narodzinach Jezusa odczytał proboszcz parafii Chrystusa Odkupiciela ks. Artur Kowalczyk. Życzenia świąteczne wszystkim zebranym złożyli: dyrektor - Anna Gil i starosta - Grzegorz Piec. Była to także okazja do potrzymania pięknej polskiej tradycji do przełamania się opłatkiem. Życzenia kadrze szpitala złożyli też pozostali przedstawiciele Zarządu Powiatu: wicestarosta - Wiesław Skowron i Dariusz Banasik oraz reprezentujący Radę Powiatu wiceprzewodniczący - Łukasz Kubka, radne - Danuta Leśniewicz i Lilla Brożyna oraz dyrektor PCPR - Urszula Przygodzka i zastępca dyrektora koneckiej lecznicy - Andrzej Trofimiuk.

Adam Kubka