niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

W sobotę, 17 września w siedzibie Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości odbyła się konferencja poświęcona ks. Marcelemu Prawicy, który 50 lat temu pełnił posługę duszpasterską w Końskich, a potem poświęcił się pracy misjonarza na kontynencie afrykańskim, w Zambii. Fundacja Misja i Pamięć Księdza Marcelego Prawicy od pięciu lat przypomina konecczanom postać, związanego z Końskimi, misjonarza. „Wydaliśmy album, zorganizowaliśmy wystawę. A dokładnie w piątą rocznicę śmierci ks. Marcelego, Fundacja zorganizowała jego uroczyste wspomnienie” - podkreślał prezes Jan Nowak.

O swoim spotkaniu z ks. Marcelim w Zambii opowiadał reżyser Rafał Wieczyński, prezentując fragmenty przygotowywanego materiału filmowego o misjonarzach w Zambii.

„Nie szczędził siebie, wszystko oddawał. Jego problemem było to, jak nie mógł dać więcej” – mówił o ks. Prawicy wspomniany filmowiec.

„To był człowiek skromny, niedbający o siebie, ale zawsze troszczący się o innych” – mówił o swojej pracy na misji z ks. Marcelim kolejny prelegent ks. Grzegorz Zbroszczyk - obecny proboszcz parafii w Żarnowie.

Na zakończenie spotkania w KSWP wyrażano sugestie o tym w jaki sposób utrwalać Pamięć o ks. Marcelim Prawicy. Jak zauważył mec. Nowak, pomysły już są. Dotyczą utworzenia strony internetowej o ks. Marcelim oraz wydania książki i komiksu o misjonarzu. Z siedziby KSWP uroczystości przeniosły się do kolegiaty św. Mikołaja. Tu, podobnie jak w KSWP, wystąpił zespół muzyki afrykańskiej Bakuba. Koncert w melodycznych i rytmicznych dźwiękach wprowadził niesamowitą aurę. Na zakończenie - pochodzący z Konga - lider zespołu Ricky Lion wystąpił z przesłaniem, aby dbać nie o tylko make-up zewnętrzny, ale dbać zwłaszcza o make-up duszy.

Następnie odbyło się podsumowanie konkursu „Ksiądz Marceli Prawica – Misjonarz w buszu”. W zmaganiach wiedzy o tym misjonarzu wzięło udział 97 uczniów, zaś w jego plastycznej odsłonie swoje prace oddało 144 uczestników. Nad całością czuwała nauczycielka religii Iwona Łyczek. Nagrody wręczali: biskup radomski - Marek Solarczyk, proboszcz - Jacek Wieczorek, starosta konecki - Grzegorz Piec, burmistrz - Krzysztof Obratański oraz Tomasz Prawica – bratanek ks. Marcelego. Który podziękował dzieciom i młodzieży za tak liczny udział w tej formie upamiętnienia misjonarza. Natomiast ks. J. Wieczorek, podkreślił, że niezłomne misyjne zaangażowanie ks. Marcelego umacniało wiarę wielu pokoleń nie tylko w Zambii, ale również tu na ziemi koneckiej.

Podczas mszy świętej odprawionej w koneckiej kolegiacie biskup radomski - Marek Solarczyk mówił o posłudze kapłańskiej i misyjnej ks. Marcelego. Rozważał ją w kontekście przypowieści o siewcy. – „W tej tajemnicy ziarna na drodze możemy dostrzec ks. Marcelego jako tego, który trwał w swojej misyjnej posłudze, w swoim oddaniu i zaangażowaniu, ofiarności misyjnej po to, aby to ziarno nie zostało wydziobane, by nie zostało zabrane, aby nie zostało zniszczone” – mówił biskup. Zaznaczył, że droga ks. Marcelego była drogą wspólnoty. – „Była drogą, którą Bóg wyznaczał i którą on razem z Bogiem i z innymi chciał przechodzić. Nie był na chwilę” – dodawał i dziękował także za plon pracy ks. Marcelego.

Wspomnieniowy dzień zwieńczyła modlitwa przy grobie duchownego na koneckim cmentarzu.

„Ksiądz Marceli Prawica – Misjonarz w buszu”:

- wyniki konkursu wiedzy
1. Miejsce - Ex aequo: Agata Leszczyńska (Szkoła Podstawowa w Stadnickiej Woli), Aleksandra Sak (SP w Pomykowie)
2. miejsce - Marta Marczyńska (SP w Stadnickiej Woli)
3. miejsce - Maja Kwiecińska (SP nr 2 w Końskich)
wyróżnienia: Kamila Gąszcz (SP w Dziebałtowie), Natalia Chuchrowska (SP nr 1 w Końskich)

- wyniki konkursu plastycznego
Klasy I-IV:
1. miejsce - Emilia Stachura (SP w Stadnickiej Woli)
2. miejsce - Julia Jedynak (SP w Nieświniu)
3. miejsce - Zofia Czechowska (SP nr 2 w Końskich)
wyróżnienia: Łucja Adamczyk (SP w Dziebałtowie) i Nadia Śliz (SP w Stadnickiej Woli)
Klasy V-VIII:
1. miejsce - Nina Piekarska (SP w Stadnickiej Woli)
2. miejsce - Maria Juszyńska (SP w Pomykowie)
3. miejsce - Julia Tańculska (SP w Nieświniu)
wyróżnienia: Kacper Molasy (SP w Stadnickiej Woli) i Julia Stefańska (SP nr 2 w Końskich)
SOSW w Baryczy:
1. miejsce - Łucja Pawelec
2. miejsce - (praca zbiorowa) - Piotr Zawisza, Paulina Trojak, Karina Młynarczyk, Kacper Redziak
3. miejsce - Klaudia Twardowska
wyróżnienie: Sylwia Bednarczyk.

Marian Wikiera