niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Uczniu! Zdecydowałeś się na kształcenie w Szkole Średniej – jeśli tak, zamieszkaj w Bursie Szklonej w Końskich przy ulicy M. Piłsudskiego 112. Placówka oferuje:

  1. Całodobową opiekę, od poniedziałku do piątku sprawowaną przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.
  2. W sytuacjach trudnych indywidualną pomoc psychologa.
  3. Całodzienne wyżywienie według obowiązujących norm żywieniowych, stawka żywieniowa dzienna wynosi 13,00 złotych. Miesięczna opłata za zakwaterowanie wynosi 110,00 złotych.
  4. Bezpłatny dostęp do Internetu: Wi-Fi.
  5. Rozwijanie zainteresowań poprzez pracę w działających na terenie bursy sekcjach i kołach zainteresowań.
  6. Placówka położona jest w bardzo dobrej lokalizacji w mieście – bliskość do szkół: I LO, ZSP NR 1, ZSP NR 3, ZDZ oraz II LO, ZSP NR 2.
  7. Uczniowie pochodzący z rodzin o niskich dochodach, zameldowani w bursie na pobyt czasowy dostają dodatkowo 105,00 złotych dopłaty do zasiłku rodzinnego.
  8. Rodzice (opiekunowie prawni) mogą starać się o dofinansowanie do wyżywienia w Ośrodku Pomocy Społecznej w gminach w których zameldowane są ich dzieci.
  9. Dokumentacja potrzebna do przyjęcia do bursy: - podanie o przyjęcie dziecka do bursy podpisane przez rodzica /opiekuna prawnego/, - wypełniona przez rodzica /opiekuna prawnego/ karta informacyjna wychowanka(do wypełnienia w bursie).
  10. Rekrutacja do bursy trwa od 09.05.2022r. do 31.08.2022r.

Termin uzupełniający przyjęcia młodzieży do bursy do dnia: 30. 09. 2022r. W placówce zostały przeprowadzone kompleksowe remonty oraz został zakupiony nowy sprzęt, dzięki czemu warunki mieszkaniowe zostały dostosowane do wymaganych standardów. Bursa jest placówką nowoczesną, dbającą o rozwój i wychowanie młodzieży.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą placówki.

Numer kontaktowy: (0 41) 372-24-34 

Dyrektor Bursy

Ewa Ostrowska