niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

24 lipca 2021 roku w Białym Ługu odbędą się uroczystości poświęcone upamiętnieniu bohaterskiego 27 Pułku Ułanów Armii Krajowej im. Stefana Batorego, który to toczył walki zarówno z niemieckim jak i sowieckim okupantem. Uroczystość rozpocznie msza święta polowa, po której nastąpi defilada piechoty i kawalerii. Atrakcją wydarzenia będzie pierwszy w powiecie koneckim pokaz Szwadronu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego w sile trzynastu koni. Na zakończenie uroczystości uczestnicy będą mieli okazję zobaczyć rekonstrukcję walk 27 Pułku z lata 1944 roku.