niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Realizowane po raz kolejny przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Końskich zadanie publiczne pn. „Trening czyni mistrza” obejmowało wsparcie psychologiczne w formie warsztatów i konsultacji indywidualnych. Uczestnicy WTZ po długim okresie zawieszania działalności placówki ze względu na panującą epidemię COVID 19 narażeni byli w sposób szczególny na problemy związane z izolacją, brakiem kontaktu z grupą, utratą poczucia stałości i bezpieczeństwa. Realizacja zadania przebiegała przy wsparciu finansowym ze środków samorządu Województwa Świętokrzyskiego, a niezbędny wkład własny pochodził z Towarzystwa Wspierania Rozwoju Powiatu „Wszechnica Konecka”.

Zajęcia prowadzone były przez specjalistę, doświadczonego psychologa terapeutę Elżbietę Walczak. W projekcie trwającym od 5 do 7 lipca 2021 uczestniczyło 30 osób - 20 z WTZ w Końskich i 10 podopiecznych WTZ przy Caritas we Włoszczowie.

Gośćmi zajęć z psychologiem w drugim dniu realizacji zadania byli Elżbieta Korus dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Kielcach i Damian Gad – kierownik Oddziału Profilaktyki, Rehabilitacji i Współpracy NGO w ROPS.W ostatnim dniu projektu uczestnicy mogli sprawdzić skuteczność porad psychologa wychodząc do restauracji „Leliwa”, by samodzielnie złożyć zamówienie, dokonać wyboru i właściwie rozliczyć transakcję. W środę 7 lipca, uczestników zajęć na spotkaniu podsumowującym efekty i skuteczność podjętych działań odwiedzili: Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Andrzej Michalski, Starosta Konecki – Grzegorz Piec oraz Członek Zarządu Powiatu i jednocześnie Prezes Towarzystwa Rozwoju Powiatu „Wszechnica Konecka” – Jarosław Staciwa.

Adam Kubka