niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich informuje, że każdy pożyczkobiorca, który otrzymał pożyczkę w wysokości 5000 zł na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej i prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia wsparcia nie musi składać wniosku o umorzenie otrzymanej pożyczki. Umorzenie będzie następowało z urzędu na podstawie analizy informacji zawartych w CEIDG/KRS. Każdy pożyczkobiorca otrzyma od PUP informację o umorzeniu pożyczki. Pisma będą wysyłane pocztą elektroniczną (na skrzynkę e-mail), za pomocą platformy praca.gov.pl lub pocztą tradycyjną.