niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

W drugiej turze wyborów prezydenckich mieszkańcy gminy Smyków uczestniczyli nie tylko aktywnie, ale i… skutecznie. Dzięki osiągniętej frekwencji na poziomie 75,61%, najwyższej spośród wszystkich gmin dawnego województwa kieleckiego, trafi do nich nowy wóz strażacki. W dniu 27 lipca, wójt Jarosław Pawelec i członek Gminnego Zarządu OSP Mateusz Kuleta, odebrali z rąk Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - Mariusza Kamińskiego, promesę o wartości do 800 tysięcy złotych, na zakup wozu strażackiego.

Przypomnijmy, że akcja ogłoszona przez MSWiA miała dwie edycje związane z I i II turą wyborów prezydenckich, przyczyniając się do pobudzenia obywatelskiej aktywności w gminach i zwiększając jednocześnie poziom bezpieczeństwa poprzez doposażenie lokalnych, gminnych jednostek OSP w nowoczesny sprzęt. Gratulujemy mieszkańcom i samorządowi gminy Smyków znakomitej frekwencji i osiągniętego sukcesu!

Opracował: Adam Kubka