niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich informuje, że otrzymał dodatkowe środki z rezerwy Funduszu Pracy w wysokości 1 644,0 tys. zł w zakresie następujących programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej:

- 822,0 tys. zł – na program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi (staże, roboty publiczne, prace interwencyjne, szkolenia);

- 822,0 tys. zł - na program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia (staże, roboty publiczne, prace interwencyjne, szkolenia).

W ramach ww. programów Powiatowy Urząd Pracy w Końskich ogłasza nabór wniosków od dnia 21 lipca 2020 roku do wyczerpania limitu środków finansowych przeznaczonych na następujące formy wsparcia:

- staże (4 m- czne staże z deklaracją zatrudnienia minimum na 1 m-c w pełnym wymiarze czasu pracy),

- prace interwencyjne,

- szkolenia,

- roboty publiczne.

Szczegółowe informacje u przypisanych doradców klienta.

Regulaminy i druki wniosków dostępne na stronie internetowej Urzędu: www.konskie.praca.gov.pl