niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Końskich zaprasza przedsiębiorców do skorzystania ze wsparcia w zakresie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy:

- w ramach projektu pozakonkursowego PO WER dla osób młodych w wieku 18-29 lat zarejestrowanych w PUP Końskie jako bezrobotne, nabór ogłoszony został od dnia 24 czerwca 2020 roku i będzie prowadzony do 27.07.2020r.

- w ramach projektu pozakonkursowego RPO WŚ dla osób w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) zarejestrowanych w PUP Końskie jako bezrobotne, nabór ogłoszony został od dnia 24 czerwca 2020 roku i będzie prowadzony do dnia 27.07.2020r.

W przypadku braku osób zainteresowanych ww. formą wsparcia środki finansowe będą przesunięte na inne zadania realizowane w ramach poszczególnych projektów.

Zapraszamy do współpracy zainteresowanych przedsiębiorców/pracodawców. Szczegółowe informacje u doradców klienta pod nr tel. 41 260 43 63 wew. 204, 205. Wnioski i kryteria w zakresie powyższego naboru są do pobrania na stronie www.konskie.praca.gov.pl