niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Dokładnie za miesiąc tj. 15 sierpnia, na placu przed budynkiem Starostwa Powiatowego  w Końskich, odbędzie się patriotyczna uroczystość pod nazwą: W hołdzie bohaterom – w 100. rocznicę bitwy warszawskiej. Dla podkreślenia podniosłości tego wydarzenia rozpocznie się ona mszą św. polową koncelebrowaną z udziałem ks. Dziekana Andrzeja Zaparta. W dalszej części programu przewidziana jest uroczysta parada oddziału Wojska Polskiego oraz miejscowych służb mundurowych. Następnie młodzież licealna przedstawi krótki, śpiewany obraz, wprowadzający w atmosferą przypominającą niebywałe wydarzenie, jakim było zwycięstwo oręża polskiego w 1920 roku.

Zaraz po tym zostanie podsumowany konkurs przeprowadzony na tą okoliczność w trybie online, a laureatom i wyróżnionym zostaną wręczone cenne nagrody ufundowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, a także Instytut Pamięci Narodowej. Następnie z recitalem pieśni patriotycznych wystąpi znany już bard młodego pokolenia – Bartłomiej Kurowski. Temu uroczystemu wydarzeniu towarzyszyć będzie otwarcie stosownej wystawy odnoszącej się do tamtych czasów sprzed wieku w aspekcie dziejów ziemi koneckiej. To nie koniec przygotowywanych atrakcji. Oczywiście nie zabraknie wojskowej grochówki w ramach późniejszego pikniku. Będzie też punkt werbunkowy dla ochotników na wojnę z bolszewikami, a o dramatycznych wieściach z frontu będzie można poczytać w drukowanej na tą okoliczność gazecie – „Kurierze Powiatu Koneckiego”! Znajdą się też ciekawe, godne uwagi eksponaty, w tym z Muzeum Orła Białego. Wśród uczestników odbędzie się też losowanie fantów – gadżetów ufundowanych przez Wojsko Polskie.

Na to planowane wydarzenie Starosta Konecki – Grzegorz Piec zaprasza już teraz!

Opracował: Marian Wikiera