niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Tradycją w powiecie koneckim stała się już formuła Spotkań Noworocznych. Tegoroczne spotkanie odbyło się 30 stycznia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich. Jak mogliśmy zobaczyć w uroczystości uczestniczyło liczne grono samorządowców z terenu powiatu koneckiego jak również z poza jego granic. Nie zabrakło przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej organów państwa polskiego.

Wśród licznych gości w tym uroczystym dniu znaleźli się między innymi: Maria Zuba, Renata Janik oraz Marek Gos - posłowie na Sejm RP, Beata Oczkowicz i Arkadiusz Bąk – wiceministrowie, Agata Binkowska i Jan Maćkowiak – członkowie Zarządu województwa świętokrzyskiego, Małgorzata Muzoł – świętokrzyski kurator Oświaty, a także starosta Włoszczowy – Jerzy Suliga. Po przywitaniu przybyłych gości starosta konecki – Bogdan Soboń dokonał sprawozdania podsumowującego miniony rok. „Miniony rok dla polski samorządowej z pewnością był nie łatwy. Mimo, to staraliśmy się realizować wiele zadań wynikających z wielu potrzeb lokalnej społeczności. I tak na drogownictwo powiat konecki wydatkował kwotę ponad 10 mln zł. Pozyskano 80 % dofinansowanie na termomodernizacje zarówno budynku Starostwa jak i II Liceum Ogólnokształcącego. Co szczególnie cieszy, to fakt że bezrobocie w naszym powiecie spadło o 1541 osób” - podkreślał Bogdan Soboń – starosta konecki. „Jako przedstawiciel Rady powiatu koneckiego życzę Państwu przede wszystkim dwóch rzeczy, zdrowia i zgody, która z pewnością pomoże w naszej współpracy” - mówił Marian Król – przewodniczący Rady powiatu koneckiego. „Życzę, aby oczekiwania związane z Państwa pracą mogły się ziścić. Wiem i jestem przekonany o tym, że potraficie Państwo pracować i realizować ważne projekty” - podkreślał Marek Gos – poseł na Sejm RP. „Dziś spotykamy się, aby dokonać podsumowania i jednocześnie z nadzieją spojrzeć w przyszłość. Niech Państwa praca opiera się na wzajemnym zrozumieniu i dialogu ze społeczeństwem” - mówiła Maria Zuba – poseł na Sejm RP. „Od lat podziwiam powiat konecki, że w kluczowych sprawach dla rozwoju naszej Małej Ojczyzny potrafi się łączyć. To cenna cecha, która nie występuje w każdym powiecie” - mówiła Beata Oczkowicz – wiceminister Obrony Narodowej. „Przed Państwem cztery lata wytężonej pracy w pozyskiwaniu tego czego  najbardziej potrzeba ziemi świętokrzyskiej, ziemi koneckiej – inwestycji. Życzę w imieniu wicepremiera – Janusza Piechocińskiego, abyście te lata spożytkowali jak najtreściwiej” - mówił Arkadiusz Bąk – wiceminister gospodarki. „Mam nadzieję, że obecny rok będzie rokiem sięgania po szanse oraz skutecznego ich wykorzystywania” - mówił Krzysztof Obratański – burmistrz MiG w Końskich. „Słuchając sprawozdania Pana starosty koneckiego, z tego co udało się zrobić w minionym roku, to wiem, że jest się od kogo uczyć” - podkreślał starosta włoszczowski – Jerzy Suliga. W części artystycznej zgromadzeni goście mogli obejrzeć popisy aktorskie w wykonaniu młodzieży z II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Końskich. Spektakl pod tytułem „To tylko wiatr” przygotowano na podstawie scenariusza nauczycielki języka polskiego – Ewy Paszyńskiej.