niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

W dniu 1 czerwca uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Końskich odwiedzili: starosta Grzegorz Piec i Jarosław Staciwa - członek zarządu, a jednocześnie prezes TWRP „Wszechnica Konecka”. Okazją do tego spotkania było wznowienie działania po okresie przerwy, trwającej od 12 marca 2020 roku. Zajęcia w placówce zostały zawieszone zgodnie z poleceniem Wojewody Świętokrzyskiego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Goście mieli okazję zapoznać się ze wszystkimi procedurami sanitarnymi, których należy dopełnić, chcąc działać w obecnej sytuacji.

W placówce prowadzony jest pomiar temperatury, ciągła dezynfekcja oraz wymogi dotyczące zachowania odległości. Ze względu na ograniczoną powierzchnię, by sprostać wszystkim wymogom uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy. Zajęcia prowadzone są w cyklach dwutygodniowych – podczas, gdy uczestnicy pierwszej grupy pracują i korzystają z rehabilitacji w placówce, druga grupa działa pozostając w domu. Do wszystkich tych osób został dostarczone niezbędne materiały do samodzielnej pracy w warunkach domowych. Kontakt i wszelkie porady przykazywane są drogą  telefoniczną lub za pośrednictwem Internetu. Na okres kolejnych dwóch tygodni grupy zamienią się rolami.

Obecnie Warsztat Terapii Zajęciowej, działający przy TWRP „Wszechnica Konecka”, obejmuje opieką 30 osób niepełnosprawnych, a z opisanej formy pracy korzysta 24 uczestników (dwie grupy 12 osobowe). Wszystkim, w tym trudnym czasie, życzymy dużo zdrowia i wytrwałości w działaniu.

Opracował: Adam Kubka