niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Blisko 2,5 miliona złotych wynosi wartość projektu, który przygotował zespół projektowy składający się z pracowników starostwa powiatowego i koneckiego szpitala w odpowiedzi na ogłoszone w trybie nadzwyczajnym wezwanie Zarządu Województwa z dnia 11 maja. Po ekspresowym tempie naboru wniosków oraz ich oceny w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego odbyło się w dniu 28 maja uroczyste podpisania umowy o dofinansowanie. Na dokumencie określającym warunki przyznania pomocy finansowej swoje podpisy złożyli: Andrzej Bętkowski - Marszałek Województwa i Renata Janik - Wicemarszałek ze strony Województwa Świętokrzyskiego oraz Grzegorz Piec - Starosta Konecki, Wiesław Skowron - Wicestarosta przy kontrasygnacie Edyty Drążkiewicz - Skarbnika ze strony Powiatu Koneckiego.

Zgodnie z priorytetami Zarządu Powiatu większość środków trafi na potrzeby naszego szpitala. Będą one przeznaczone na zakup środków ochrony indywidualnej, takich jak: fartuchy, gogle, maseczki, kombinezony, przyłbice, rękawice ochronne oraz płyny dezynfekujące. Z projektu zaopatrzymy również nasze jednostki w specjalistyczne urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń, a w budynku Starostwa, Urzędu Pracy oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zainstalujemy specjalne kurtyny do higienizacji – mówi Grzegorz Piec, Starosta Konecki. Projektem obejmujemy również komendy Policji i Straży Pożarnej a także samorządy gminne, którym przekażemy odpowiednie ilości niezbędnego środków ochrony osobistej. O konkretnych ilościach będziemy jednak mogli mówić po zakończeniu procedury zamówień publicznych – podkreśla Starosta Piec.

Projekt będzie realizowany do końca 2020 r. i jest w 85%. finansowany ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Wkład własny do projektu pochodzi z wydatków szpitala na zwalczanie epidemii koronawirusa w okresie od lutego 2020 r.

Opracował: Radosław Lachowski