niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich ogłasza III nabór wniosków w ramach Tarczy Antykryzysowej, który będzie prowadzony od dnia 02.06.2020r do 15.06.2020r. O wsparcie w postaci dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, w związku ze spadkiem obrotów w następstwie wystąpienia COVID-19, mogą się ubiegać przedsiębiorcy, będący osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników. Wnioski o dofinansowanie należy składać do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Złożenie wniosku i umowy poprzez platformę praca.gov.pl, po opatrzeniu ich kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, pozwoli na obsługę sprawy bez konieczności wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy i znacznie przyspieszy otrzymanie dofinansowania.

Wnioski można również przekazać korespondencyjnie na adres siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich, ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie lub w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30. Dokumenty można też wrzucać do skrzynki podawczej w zamkniętej kopercie.

Szczegółowych informacji udzielają:

Dorota Łyczek – 41 260 43 62 wew. 211

Anna Polak – 41 260 43 62 wew. 214

Karolina Kuleta - 41 260 43 62 wew. 210

Monika Pawlik - 41 260 43 62 wew. 210

Wnioski oraz zasady ubiegania się o wsparcie znajdują się poniżej:

https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza