niepelnosprawi.konecki.powiat.pl

Archiwum Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich zostało wyposażone w nowoczesne regały do przechowywania zarchiwizowanych zasobów. Pomieszczenie zyskało nie tylko na estetyce, ale przede wszystkim na funkcjonalności. Pracownicy mają teraz łatwy i wygodny dostęp do zgromadzonych dokumentów, które są należycie zabezpieczone w sposób spełniający obowiązujące standardy. We wtorek 12 maja Starosta - Grzegorz Piec, Wicestarosta - Wiesław Skowron oraz Członkowie Zarządu - Jarosław Staciwa i Dariusz Banasik w towarzystwie dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy - Jacka Werensa i jego zastępcy Marcina Latańskiego mieli okazję zapoznać się ze wspomnianym archiwum w nowej odsłonie.

Dyrektor PUP przypomniał, że długo oczekiwane zakupy niezbędnego wyposażenia i prace adaptacyjne w pomieszczeniu zostały wykonane dopiero teraz, dzięki środkom finansowym w kwocie 70 000 złotych przeznaczonych na ten cel decyzją obecnego Zarządu Powiatu.

Opracował: Adam Kubka